Maisoogst 2014

Maisoogst 2014 foto's bekijk je op maiscoach.nl. Het mais hakselen is weer begonnen, de hakselaars en maiswagens rijden weer van maisland naar maisland. Iedereen heeft er wel iets met te maken. Rijd je zelf op een trekker of maishakselaar, sta je bij de maiskuil of ben je fan van hakselaars?

Stuur je beste maisoogst 2014 foto's naar Maiscoach.nl en zie deze terug op maiscoach.nl

Eigen foto's insturen >>

Digestaat aanwenden in mais van meter hoog

24 feb

Unigreen, onderdeel van Maschio Gaspardo, showt op de Sima in Parijs de Talpa. De machine is een zelfrijder voor het aanwenden van digestaat, een restproduct van biogasinstallaties. Bijzonder aan de Talpa is dat het digestaat kan uitrijden in mais van een meter hoog. Lees verder

Struviet alternatieve fosfaatbron voor snijmais

13 jun

Fosfaatkunstmest mag door derogatiedeelnemers niet meer worden toegepast in de maisteelt. Herre Bartlema, directeur van stichting NCOR, stelt dat toedienen van fosfaatkunstmest als startbemesting op veel plekken nog altijd de standaard is. Bartlema ziet struviet als enig en goed alternatief. Lees verder

Boer, Bier en Water: strokenbemesting mais voor minder uitspoeling

14 mei

Het praktijknetwerk boer bier en water heeft in Laarbeek een demoveld met mais ingezaaid met een Garanno-strokenbemester van Evers Agro. Het netwerk wil mineralen beter benutten en uitspoeling inperken. Lees verder

Rijenbemesting in mais in kaart gebracht

9 mei

Negentien loonwerkers met verschillende machines die drijfmest in de rij toepassen heeft het Ruwvoerplatform in kaart gebracht. Op de website www.beslisboom.nl staat een kaart. Die kaart geeft veehouders inzicht in de beschikbaarheid van de diverse machines in verschillende regio’s. Lees verder

Derogatie kost 5,5 miljoen euro

1 mei

Derogatie kost Nederlands jaarlijks ruim 5,5 miljoen euro. Boeren betalen een tarief dat gebaseerd is op het aantal hectares landbouwgrond per bedrijf. Dit jaar is dat € 6,28 per ha, terwijl dat vorig jaar nog 5,53 euro was. Lees verder

Rijenbemesting in maïs populairder

29 apr

Het ligt steeds meer voor de hand om drijfmest in de rij van maïs toe te passen. Meststoffen worden beter benut en dat is met aangescherpte gebruiksnormen een goede steun in de rug. Lees verder

Derogatie voor Nederland tot en met 2018

29 apr

In Brussel werd bekend gemaakt dat Nederland opnieuw voor vier jaar derogatie heeft gekregen. Voor de komende vier jaar, tot en met 2018, zijn de mestnormen verruimd. Na de periode van vier jaar moet er opnieuw derogatie worden aangevraagd. Lees verder

Fosfaatkunstmest voor 1 mei gekocht mag op derogatiebedrijf

29 apr

Boeren die gebruik maken van derogatie kunnen dit jaar fosfaatkunstmest die voor 1 mei 2014 is aangeschaft gewoon benutten. Lees verder

Moeizame weg naar derogatie

9 apr

23 april is de datum van de waarheid, dan beslist het zogeheten nitraatcomité in Brussel over het verzoek van Nederland om ook in de periode 2014 tot en met 2017 derogatie te mogen toepassen. In de jaren 2006 tot en met 2013 mocht Nederland derogatie toepassen van het comité. Lees verder

‘Rijenmeststof bij zaaien van maïs heeft altijd zin’

26 mrt

Het gebruik van een rijenmeststof bij het zaaien van maïs heeft altijd zin, zo is gebleken uit meerjarig onafhankelijk onderzoek en in de praktijk. Lees verder

Robot gaat maïsplanten bemesten

14 mrt

Het Amerikaanse bedrijf RowBot wil dit jaar nog een autonoom werkende robot in de markt zetten die maïs, en andere hoge gewassen, kan bemesten in de rij. Dat meldt BoerenBusiness. Het voertuigje rijdt meerdere keren tussen iedere rij door en geeft kunstmest wanneer dat nodig is. Lees verder

“Maisteelt verschuift naar akkerbouwers”

27 feb

Voor een deel verschuift de maisteelt van melkveehouders naar akkerbouwers. Dat stelt Meerten Smit in Boerderij Vandaag. Hij is eindverantwoordelijke gewasbescherming bij BASF Nederland. Lees verder

'Maïs bemesten op tachtig procent'

24 feb

Bemest het maïsland niet onder 80 procent van het bemestingsadvies. Dat is 45 kuub drijfmest en 12 kilo stikstof in de rij per hectare. Beneden deze 80 procent van het advies daalt de opbrengst aan droge stof en kVEM. Lees verder

“Maximale benutting van mest heel belangrijk”

3 feb

Ultravroege maïsrassen hebben een lagere opbrengst, maar een hogere kwaliteit. Door het kortere groeiseizoen is groenbemester en vruchtwisseling mogelijk, dus goed voor de bodemvruchtbaarheid. Lees verder

Minder varkensmest op maïsland

22 jan

Op een hectare maïsland mag er niet meer dan twintig kuub vleesvarkensdrijfmest gebruikt worden. Dit jaar is er weer vijf kilo van de fosfaatnorm afgegaan en vanaf volgend jaar gelden er normen die afhankelijk zijn van het fosfaatgehalte in de grond. Lees verder

Rijenbemesten mais op zandgrond aantrekkelijker door gps

4 nov

Door gps neemt de aantrekkelijkheid van rijenbemesting in mais toe. Dat schrijft DLV in het vakblad Veehouderij Techniek. Met rijenbemesting kan drijfmest effectiever worden ingezet in mais op zandgrond. Lees verder

Mestscheiding voor de maisteelt

20 aug

Onderstaande teelt is gemaakt door het praktijknetwerk ‘mais op de klei zonder harde kluiten’. Harm Wientjes van DLV Rundvee Advies legt uit welke kansen mestscheiding biedt voor de maisteelt. Lees verder

Mest, fosfaat en stikstof: de gebruiksnormen

17 mei

Mais kan zeer grote giften mest verdragen. Grote giften geven echter een lage mineralenbenutting en zijn voor de grondwaterkwaliteit niet gewenst. Om de belasting van het milieu zo veel mogelijk te beperken, voert Nederland een mestbeleid. Lees verder

Mest in stroken voor de mais

25 apr

Loonbedrijf Breure bemest het maisland van melkveehouder Jan Cees Vogelaar met een Striger. Zo wordt de mest in dezelfde strook gebracht als waarin later de mais gezaaid wordt. Lees verder

Ook in 2012 goede resultaten met rijenbemesting in de mais

10 apr

Begin dit jaar werd het nieuwe fosfaatadvies voor mais gepresenteerd. Op basis van proeven in 2007 en 2008, wordt rijenbemesting met dunne mest geadviseerd in het nieuwe advies. Lees verder

Zwavelbemesting mais heeft zin

3 apr

Zwavel is een belangrijk bestanddeel van eiwit. Wie de zwavelvoorziening van de mais op orde heeft, oogst, volgens een bericht van Blgg AgroXpertus, 450 kg meer drogestof van een hectare. Dat betekent wel dat er zwavel toegediend moet worden, breedwerpig of in de rij. Lees verder

Krappe mestgift mais van invloed op gezondheid koe

25 mrt

Dierenartsen zien op sommige veebedrijven gezondheidsklachten die zij toeschrijven aan de strenge bemestingsnormen van mais. Dit ondanks de berekeningen van voerwetenschappers die aantonen dat de lage fosfaatnormen in het rantsoen de behoeften van het melkvee ruimschoots dekken. Lees verder

Nieuw fosfaatadvies mais: dunne mest in de rij

26 feb

Half februari werd in Nijkerk het nieuwe fosfaatbemestingsadvies voor maisland en grasland gepresenteerd. Het oude fosfaatbemestingsadvies voor mais was te globaal. Rijenbemesting met dunne mest is een belangrijke pijler in het nieuwe advies. Lees verder