Proef om maisteelt te verduurzamen

Op proefvelden in Joure en Doniaga wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de teelt van mais te verduurzamen. Dat meldt Omrop Fryslân. Lees verder

Lagere stikstofbenutting in maïsteelt bij drijfmestrijenbemesting

Binnen de publiek private samenwerking ‘Ruwvoer en Bodem’ is in 2016 vierjarig onderzoek gestart naar stikstofbenutting door een regelmatige plantverdeling in de vorm van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting bij maïs. Deze zaaimethode is vergeleken met de standaard teeltmethode met bouwlandinjectie. De … Lees verder

Lengte snijmais neemt af gedurende de jaren

De lengtegroei van de snijmais is over zijn hoogtepunt heen. Dat meldt Agrifirm op basis van de maïsmonitor. Afgelopen week (week 29) is de mais gemiddeld nog met 30 cm gegroeid. Lees verder

Canada geeft subsidie aan maistelers

Per hectare mais krijgen Canadese boeren 500 dollar subsidie. Omgerekend is dat 320 euro. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Kleinere maisschuif van Holaras

Hoopman Machines uit Aalten (Gld) komt met een compacte versie van de maisschuif van Holaras. De schuif is 300 cm breed. Lees verder

LTO test maisteelt zonder grondbewerking

LTO Noord is binnen de Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland een nieuw experiment gestart: maïs inzaaien in grasland. In de pilot proberen melkveehouders verschillende technieken uit om maïs te telen zonder de bodem eerst intensief te bewerken. Lees verder

Regels vanggewas in mais opgevolgd

Maistelers op zand- en lössgrond houden zich over het algemeen goed aan de regel dat op deze gronden direct na de maisoogst een ‘vanggewas’ geteeld moet worden. Lees verder

Nieuw onderzoeksprogramma voor duurzame productie mais

Het grootste deel, ongeveer 65 procent, van het Nederlandse landbouwareaal wordt gebruikt voor de productie van ruwvoer voor vee, bijvoorbeeld gras en snijmaïs. Door dit grote areaalbeslag heeft de wijze van ruwvoerproductie een grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw. Lees verder

Minder glyfosaat op maisland

Lochemse boeren gebruikten dit voorjaar tijdens het werk op hun maisland meer dan de helft minder glyfosaat ten opzichte van vorig jaar. Zo blijkt uit een inventarisatie onder 6 Lochemse loonwerkers. Lees verder

Combinatiemachine Evers bemest en schoffelt mais

Evers heeft een combinatiemachine ontwikkeld waarmee in één werkgang mais bemest en geschoffeld kan worden. De mest wordt zowel links als rechts van de rijen gebracht. Lees verder