Grondig Boeren vergelijkt sorghum met mais

Grondig Boeren en Mais Brabant hebben in een demonstratie drie rassen sorghum en mais met elkaar vergeleken. Daarover bericht Melkvee.nl. De vergelijking richtte zich op opbrengst en beperking van de N-uitspoeling. Lees verder

Geringhoff bouwt maisvoorzetstuk van 16 meter breed

Het Duitse Geringhoff bouwt voor een Zuid-Afrikaanse klant een Corn Star 20 maisvoorzetstuk met een werkbreedte van 15,8 meter. Lees verder

Pak vanggewas op tijd aan

Een vroege inzaai vanwege de nieuwe vanggewasregels en een zachte winter hebben op veel percelen massaal ontwikkelde vanggewassen op maisland als resultaat. Zorg dat massale vanggewassen, zodra de draagkracht het toelaat, op tijd worden aangepakt voor een goede start van maisteelt 2020. Lees verder

Geïntegreerde obstakeldetectie op Lely Vector

Lely rust de Vector voerrobot uit met een geïntegreerde obstakeldetectie-bumper. Als die bumper een obstakel ziet, stopt de machine automatisch. Lees verder

‘Rond 1 september 2020 mais hakselen’

Onderzaai van grassen is in veruit de meeste gevallen gedaan rondom kniehoogte van de maïs. Loonwerkers hebben hebben hier goed op ingespeeld door de aanschaf van apparatuur en veel overleg met hun telers. In veel minder gevallen is gekozen voor onderzaai gelijk met het zaaien van de maïs. Dat meldt Syngenta. Lees verder

Verdroging en builenbrand boosdoener in maisteelt 2019

Van de maïstelers heeft 8 procent het afgelopen seizoen veel problemen gehad in de maïsteelt; 27 procent heeft in enige mate problemen ondervonden. Het meestgenoemd is verdroging (71 procent) maar ook builenbrand wordt met 31 procent opvallend vaak genoemd. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder

Handboek Snijmaïs geactualiseerd

Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met de laatste kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. Het digitaal handboek is voor iedereen gratis toegankelijk is. Lees verder

Mais verteert matig

De maïskorrels van de snijmaïs die afgelopen najaar is geoogst, verteert opvallend matig. Dat meldt Melkvee.nl. De matige vertering resulteert in maïskorrels in de mest. Lees verder

Alternatief RoundUp dichtbij

Het Duitse chemieconcern Bayer is dicht bij de ontwikkeling van een werkzame stof in onkruidbestrijdingsmiddelen die als alternatief kan dienen voor glyfosaat, dat de basis vormt voor het middel RoundUp. Lees verder

Nazaaien vanggewas gebeurt steeds meer

Komend seizoen kiezen meer maistelers voor nazaai van het vanggewas dan afgelopen jaar. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de Maisscan door onderzoeksbureau Geelen Consultancy, zo meldt Nieuwe Oogst. Lees verder