Nog geen marktprijs voor mais op stam

Op dit moment is er nog geen concrete handel voor mais op stam. Wel worden voorzichtig de eerste prijzen genoemd variërend van 1,20 tot 1,30 euro per procent drogestof per ton. Lees verder

Inspecties vanggewas met satellietdata

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maken dit jaar voor het eerst gebruik van satellietdata bij controles op de teelt van een vanggewas na de maïs. Deze nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat de NVWA percelen gerichter kan controleren. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder

Oogst mais boven 35 procent droge stof

Wat is het goede oogstmoment van snijmais? De weersomstandigheden, maar ook de rijpheid van het gewas spelen hierbij een belangrijke rol. Verantwoorde Veehouderij zet het op een rijtje. Lees verder

Mais in België gemiddeld boven 35 procent droge stof

De meeste Vlaamse mais is meer dan rijp genoeg om te hakselen. Gemiddeld komen de maispercelen uit het netwerk van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) op een drogestofpercentage van 35,5 procent. Lees verder

Mais lijdt onder storm

Als gevolg van de herfststorm hebben veel maispercelen in Nederland flinke schade opgelopen. De percentages beschadigde percelen zijn moeilijk in te schatten maar de percelen komen wel in heel Nederland voor, aldus Jos Groot Koerkamp van Limagrain. Dat meldt Veeteelt.nl. Lees verder

Maisprijs: iets onder niveau vorig jaar

De stand van de mais in Nederland is goed. Dat geldt voor zowel Noord, Midden als Zuid Nederland. De verwachting is dat de opbrengst per hectare wat hoger zal zijn dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Lees verder

No-flyzones probleem bij hennepcontroles met drones

De no-flyzones voor drones rondom vliegvelden en hoogspanningsmasten hebben voor problemen gezorgd bij het uitvoeren van hennepcontroles boven maïsvelden. Mede daardoor is slechts een kwart van de 435 door LLTB-leden aangedragen maïsvelden gecontroleerd. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Krone EasyCollect-maisbek ook voor andere hakselaars

De Duitse fabrikant van onder meer veldhakselaars Krone, heeft de EasyCollect-maisbek volgens eigen zeggen ‘vrij gegeven’ voor het aanbouwen aan hakselaars van andere fabrikanten. Lees verder

Rasverschillen maïs worden zichtbaar

Door de zomerse opleving begint de snijmaïs af te rijpen en worden de rasverschillen goed zichtbaar. Vandaag startte kweekbedrijf KWS de lange serie demodagen die diverse kweekbedrijven en zaaizaadleveranciers de komende weken houden. KWS raadt aan hoger te hakselen. Dat meldt Melkvee. Lees verder

LLTB met drones boven mais

De Limburgse land-en tuinbouw organisatie LLTB helpt de politie met drones bij het opsporen van hennep in maïsvelden. Dat meldt Melkvee. Lees verder