Ritnaalden kunnen schade veroorzaken in de maisteelt na het scheuren van grasland. Dat deze schade ook voor kan komen in continuteelt van mais is nieuw en dit fenomeen lijkt toe te nemen. Lees verder

Grondruil? ‘Gebruik vroege maisrassen’

Bij gezamenlijk grondgebruik door akkerbouwer en veehouder moet de vruchtopvolging goed doordacht worden. Ondervang mogelijke nadelen van maisteelt voor de akkerbouwer door vroegere maisrassen te gebruiken en grasonderzaai toe te passen. Dat schrijft DLV Advies. Lees verder

Proeven met druppelirrigatie in mais

Een groep agrariërs in de Achterhoek beproefde druppelirrigatie in mais als één van de mogelijkheden om het bodemvochtgehalte op een optimaal niveau te houden en zo nitraatuitspoeling te voorkomen. Lees verder

Mais zaaien in Rheezerveen

Een terugblik naar begin mei van dit jaar. Loonwerker en akkerbouwer Muller uit Rheezerveen is aan het spitten en mais zaaien met een New Holland T 7.315, Farmaxx en Gaspardo. Videomaker Ronald Pekkeriet was erbij.
Lees verder

Maisareaal in Oekraïne flink gedaald

Het maisareaal in Oekraïne is ten opzichte van 2021 flink gedaald. Dat vertelt de Oekraïense landbouwminister Taras Visotski.  Lees verder

Maisteelt naar een hoger plan

Naar een maisteelt met minimale grondbewerking, optimale opbrengst en positieve impulsen voor de bodem- en waterkwaliteit, het bodemleven en de biodiversiteit. Dat is in een notendop het project Innovatieve maisteelt. Lees verder

Kverneland Pudama brengt kunstmest direct bij maiszaad

Machinebouwer Kverneland heeft vorige week op een bijeenkomst in Italië onder meer de nieuwe precisie maïszaaimethode Pudama gepresenteerd. Met de methode wordt met behulp van luchtstroom kunstmest gericht bij het maiszaad gebracht. Lees verder

Duits maisareaal 6,5 procent gekrompen

Het areaal mais is in Duitsland met 6,5 procent gekrompen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Deutsches Maiskomitee. Lees verder

Onderzoek naar permanente onderzaai

Het Louis Bolk Instituut is in 2018 binnen het netwerkproject ‘Boer, bier en water” een verkennend onderzoek gestart naar alternatieve bodembedekkers die als permanent ondergewas kunnen dienen in de maisteelt. Binnen de projecten ‘Innovatieve maisteelt’ en ‘Ruwvoer, bodem & kringlooplandbouw’ is dit onderzoek in 2021 vervolgd met een veldproef op zandgrond in De Glind. Lees verder

Mais zaaien bij Loonbedrijf Reimink

Met een New Holland T7.225 AC Blue Power en een 12-rijige zaaimachine van Gaspardo was loonbedrijf Reimink in Den Ham mais aan het zaaien. Youtuber nagd2010 was erbij. Lees verder