Voorkom bodemverdichting op maïsland

Bodemverdichting van de ondergrond is een onderschat probleem in de landbouw, ook op maïsland. Een eenmaal ontstane verdichting is moeilijk op te heffen en kost naar schatting 10-20% opbrengst. Probeer daarom verdichting te voorkomen. Dat adviseert Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Handboek Snijmaïs vernieuwd

Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met onder meer informatie over de verplichte inzaai van vanggewassen of de oogst van verdroogde maïs. Dat meldt GroenKennisnet. Lees verder

Klimaatverandering kan flinke impact hebben op maisteelt

Als de temperatuur stijgt met 1,5 graden, heeft dat invloed op de teelt van mais. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Nieuw kalibemestingsadvies mais

Op basis van veldproeven is er een nieuwe advies voor kalibemesting in mais. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Voor opbrengsten van 16 of 20 ton droge stof per hectare is 160 of 200 kg kali per hectare nodig. Lees verder

Zonder ploegen even veel opbrengst

Maïsteelt op veengrond zonder te ploegen levert bijna gelijke opbrengsten en voederwaarden op als gangbare maïsteelt op veengrond. Dat meldt Veldpost.nl. Lees verder

Minder mest naar maisland

Twee redenen om kritisch naar het N-bemestingsadvies voor maïs te kijken zijn dat het eiwitgehalte van gras terug loopt door krappere stikstofbemesting en dat maïsland na de oogst ongebruikte bodemstikstof achterlaat. Dat meldt Bemestingsadvies.nl. Lees verder

Benut stikstof door vanggewas op tijd onder te werken

Door de vroege oogst van de snijmaïs en de warme herfst in 2018 is op de meeste plaatsen een bovengemiddeld goed ontwikkeld vanggewas gegroeid. Zo schrijft Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Nieuwe regels snijmais in infographic

Cumela Nederland heeft de nieuwe teeltregels voor snijmais op zand- en lössgrond in een infographic weergegeven. Lees verder

Hoe meng je compact-TMR in een verticale voermengwagen?

Een verticale menger moet waterdicht zijn om compact-TMR te mengen. Wat moet er gebeuren om een verticale voermengwagen geschikt te maken voor compact-TMR? Vakblad Veehouderij Techniek geeft het antwoord. Lees verder

Eenderde maistelers gaat vanggewas onderzaaien

Van de melkveehouders die dit seizoen maïs gaan telen, gaat 38 procent na de maisoogst gras of een ander vanggewas telen. Zo proberen deze veehouders te voldoen aan de nieuwe wetgeving om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Lees verder