jlentz

Mais oogsten een Claas Jaguar 940

Loonbedrijf Krans uit De Wilp is begonnen met de maisoogst. Het bedrijf heeft daarvoor een Claas Jaguar 940 met een Orbis 600 SD voorzetstuk uit de schuur gehaald.
Lees verder

Uitstel inzaaien vanggewas tot 31 oktober

Om te voorkomen dat een groot deel van de sector met onvoorziene, onevenredig zware consequenties te maken krijgt, heeft minister Schouten van LNV besloten de uiterste inzaaidatum voor een vanggewas na de teelt van snijmaïs op zand- en lössgrond voor … Lees verder

Onderzoek naar optimaliseren vanggewas bij maisteelt

Vanuit de Publiek-Private Samenwerking Ruwvoer, Bodem & Kringlooplandbouw wordt onderzoek gedaan naar vanggewassen bij maisteelt. Dat meldt Wageningen University & Research. Lees verder

Afrijping mais blijft goed gaan

In de derde week van september is de mais mooi rijper geworden. Dat meldt Limagrain Ruwvoerforum op basis van gegevens die worden verzameld met het zogeheten mobiele LG Lab. Lees verder

Maisprijs 2021: 1.450 euro per hectare

De prijs voor snijmais is bepaald op 1.450 euro per hectare. Dat is de prijs die de Snijmaiskern Markelo op 16 september heeft vastgesteld. De Snijmaiskern is een partij die bemiddelt tussen kopers en verkopers. Elk jaar wordt er tijdens een bijeenkomst de zogenoemde 100-punten prijs bepaald. Die 100 punten zijn punten waarop de mais beoordeeld en getaxeerd wordt. Lees verder

Mais rijpt in snel tempo af

Door de gunstige weersomstandigheden rijpt de mais op het land in snel tempo af. Daarom is het van belang om het gewas te beoordelen op afrijping voor het bepalen van het juiste oogstmoment. Verschillende veevoederbedrijven geven hiervoor tips. Lees verder

Proeven met chemievrije maisteelt

Het Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research gaan in Drenthe en Gelderland proeven uitvoeren met een chemievrij maisteelt. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Kans op schimmelziekten in mais groeit

De kans op schimmelziekten in de snijmaïsteelt wordt groter in september. Dat meldt Nieuwe Oogst. Volgens onderzoeker Jos Groten van Wageningen University & Research is dat te wijten aan vochtige weersomstandigheden. Lees verder

Lemken Azurit met korrelverenkeling voor mais

Machinebouwer Lemken heeft de precisiezaaimachine onder handen genomen. De nieuwe zaaimachine heet Azurit 10 en is onder meer voorzien van een korrelverenkeling voor mais. Lees verder

Mais helpt bij verlagen ammoniak- en methaanuitstoot

Maiskuil en jong, goed verteerbaar gras helpen in het verlagen van de ammoniakuitstoot en de methaanemissie. Dat meldt Jan Dijkstra, universitair hoofddocent van Wageningen UR, in een webcast va Dairy Campus. Lees verder