Handboek snijmais

De meest recente teelthandleiding voor snijmais dateerde uit 1993. Anno 2014 is er een volledig nieuwe versie die online beschikbaar is. De versnipperde kennis, die beperkt de melkveehouders bereikte, was de aanleiding om de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeren en de economie van snijmais te beschrijven in een nieuw handboek. Ook nieuwe informatie verwerken de auteurs in de uitgave. Een voorbode voor een teelthandleiding die up to date is dus. Hieronder zijn de hoofdstukken uit het handboek te downloaden in PDF-formaat.

 1. Inleiding
 2. Het gewas (fysiologie)
 3. Bodem, water en bouwplan
 4. Grondbewerking
 5. Bemesting
 6. Rassenkeuze
 7. Zaaien
 8. Onkruidbestrijding
 9. Ziekten en plagen
 10. Oogst
 11. Opslag en bewaring
 12. Voeding
 13. Economie

Download het volledige handboek (11 MB) >

Handboek snijmais is geschreven door deskudigen van Wageningen UR Livestock Research en Praktijk onderzoek Plant en Omgeving.

Vraagbaak

Bekijk de vragen van bezoekers >>

In de praktijk

Band
Maiskuilen: van monstername tot analyse
Analyseren van mais gebeurt in twee of drie stappen, afhankelijk van de wens van de boer. Grofweg kunnen de stappen worden onderverdeeld in: Monstername, basis analyse en uitgebreide analyse. Lees meer >>
Maisplant-elgie-week-3
De groei van maisplant Elgie
Bekijk het groeiproces van maisplant Elgie. In het maisseizoen van 2013 volgde Maiscoach de groei van Elgie, een maisplant die op 3 mei 2013 werd gezaaid in het Achterhoekse Westendorp. Lees meer >>

Reacties zijn gesloten.