Rijenbemesten mais op zandgrond aantrekkelijker door gps

Door gps neemt de aantrekkelijkheid van rijenbemesting in mais toe. Dat schrijft DLV in het vakblad Veehouderij Techniek. Met rijenbemesting kan drijfmest effectiever worden ingezet in mais op zandgrond.

Bemesten en zaaien gebeurt vaak in twee werkgangen. In de eerste werkgang wordt de mest in de rij uitgereden met behulp van gps. In de tweede werkgang wordt het maiszaadje er op de juiste plek bijgelegd. Dit kan met twee gps-systemen; daarbij is behalve de tank ook de zaaimachine voorzien van een gps-systeem.

Belangrijk bij rijenbemesting voorafgaand aan het zaaien is volgens DLV de grondbewerking. Een bemester zoekt de weg van de minste weerstand, waardoor het een andere route kan volgen dan de gps-bestuurde trekker voor de tank of de zelfrijdende bemester.

Bij voorkeur in voorjaar bemesten

Mest uitrijden en vervolgens zaaien op versgeplogde zandgrond is volgens het praktijknetwerk ‘Maiszaaien met gps op zand’ geen goede combinatie. De grond moet bij voorkeur in het voorjaar worden bemest, zonder voorgaande grondbewerking. In het netwerk werd verder duidelijk dat drijfmest op 8 centimeter aan beide kanten van de rij, op een diepte van 10 centimeter, tot de beste resultaten op zandgrond leidt.

Ook de hoeveelheid gewasresten heeft een belangrijke invloed op de nauwkeurigheid van het bemesten en zaaien. Des te meer blad de groenbemester bevat, des te belangrijker is het dat dit blad wordt vernietigd. De ervaring van het netwerk met een oppervlakkige mechanische grondbewerking zijn niet geweldig: de groenbemester komt te snel naar boven. Loonwerkers hebben daarom liever de groenbemester met glysofaat dood te spuiten.

Uit eerdere veldproeven door PPO-WUR in 2011 en 2012 met rundveedrijfmest bleek dat bij rijenbemesting dezelfde opbrengst wordt gerealiseerd dan bij volvelds  uitbrengen en soms zelfs een iets hogere van 1,5 ton drogestof per hectare.

Het bemesten en zaaien is weliswaar duurder doordat de loonwerkers een extra toeslag rekenen voor het gebruyik van gps, maar door het ploegen uit te sparen, realiseert de boer een kostenbesparing van 60 euro per hectare. Met de resultaten van de oogst van dit jaar zullen de verschillende opbrengsten en kosten in het netwerk weer met elkaar vergeleken worden.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.