Nieuws

Onderzoek naar duurzaamheid suikermais

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft in de vergadering van dinsdag 23 mei besloten een subsidie van 8.885 euro te verlenen aan het bedrijf Farm Pack Teelt in Kapelle voor een onderzoek naar de duurzame aspecten van de teelt van suikermais. Lees verder

EU importeert meer mais dan verwacht

De Europese Unie heeft dit seizoen al zo’n 23,6 miljoen ton korrelmais geïmporteerd. Met nog zeven weken te gaan tot het einde van het seizoen is de invoer groter dan verwacht. Dat meldt Foodagribusiness. Lees verder

Protest tegen toekenning patent op mais van KWS

Oxfam Novib en No Patents on Seeds! tekenen samen met enkele Nederlandse veredelaars protest aan tegen de toekenning van een patent door het Europees Octrooibureau. Dat melden de organisaties. Lees verder

Volvelds mais zaaien

Marcel Slaghekke is met een Fendt Varia 930 mais aan het zaaien. Daarvoor gebruikt hij een Amazone Greendrill 500 zaaimachine. Verder hangt er een diepwoeler in de fronthef en zit er voor de zaaimachine een Farmax spitmachine. Lees verder

Duits maisareaal licht gedaald

Dit jaar wordt er in Duitsland op 2,562 miljoen hectare mais geteeld. Ten opzichte van vorig jaar is dat een lichte daling. In 2022 werd er op 2,485 hectare geteeld. Dat blijkt uit cijfers van het Deutsche Maiskomitee op basis van een enquete onder 2.000 maistelers. Lees verder

Met minder bodembewerking van blijvend grasland naar mais

Met minder bodemwerking van blijvend grasland over naar maisteelt. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat is het effect hiervan op de ontwikkeling van de mais? En wat betekent het voor de bodem? Je hoort en ziet het op maandagochtend 24 april in Barchem op het perceel van akkerbouwer Erik Morgenstern. Lees verder

Lijst met vanggewassen voor 2023

In het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is onder andere de maatregel opgenomen dat op al het areaal bouwland op zand- en lössgronden een korting op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar gaat gelden als een vanggewas later dan 1 oktober wordt ingezaaid. Lees verder

Welke bemesting is nodig bij 18 ton drogestof?

Voor een productie van 18 ton droge stof is het van belang dat de bodemvoorraad bekendis. Zo is er na gescheurd grasland een lagere bemesting nodig dan voor het tweede of derde jaar na mais. AgruniekRijnvallei maakt een rekenvoorbeeld. Lees verder

Duits areaal snijmais neemt af

Het areaal snijmais in Duitsland zal afnemen. Dat meldt het Duitse Maïskomitee (DMK). De verwachting is dat in plaats van de snijmais meer graan en koolzaad verbouwd gaat worden. Lees verder

Kalibemesting mais: meestal is de mestgift voldoende

Kaliumbemesting van mais is belangrijk voor een goede opbrengst. Meestal is 30-35 m3 mest per hectare, waarmee 150-200 kg K2O wordt toegediend, voldoende voor de kalivoorziening. Een aanvulling met kunstmestkali is dan zelden nodig. Dit blijkt uit eerder onderzoek en de meest recente kali-bemestingsadviezen uit 2019, van de commissie bemesting Grasland en Voedergewassen. Lees verder