Nieuws

Homburg bouwt Väderstad maiszaaier met 12 rijen op 75 cm

Homburg Holland heeft een Väderstad TPV12 met een werkbreedte van 9 meter ontwikkeld en gebouwd. Met een rijafstand van 75 cm is het werktuig vooral bedoeld voor het zaaien van mais. Lees verder

Duitse maistelers zaaien vaker vanggewassen

Van de Duitse maistelers zaait 61 procent vanggewassen. Dat blijkt uit cijfers van het Deutschen Maiskomitee (DMK). Lees verder

Dichtheid van mais bepalen met calculator

Het Deutsches Maiskomitee heeft een gratis calculator ontwikkeld waarmee de dichtheid van maisplanten kan worden bepaald.  Lees verder

China haalt meer mais uit Verenigde Staten

Vanwege het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ziet China geen andere mogelijkheid dan mais uit de Verenigde Staten te halen. Volgens persbureau Reuters hebben de Chinezen een contract afgesloten voor ruim 1,3 miljoen ton mais. Lees verder

Schade aan mais voorkomen met Faunaschade PreventieKit

Binnenkort wordt op veel percelen mais ingezaaid. Voor kraaien, kauwen en roeken zijn de zaden voor jonge maisplantjes een voedselbron. De vogels kunnen veel schade aanrichten in een net ingezaaid perceel. In de Faunaschade PreventieKit voor kraaiachtigen van BIJ12 staan tips om schade voorkomen, te beperken of te bestrijden. Lees verder

Vijf locaties aangewezen voor chemievrije maisteelt

Binnen de publiek private samenwerking ‘Innovatieve maisteelt’ staat een reeks van onderzoeken gepland. Het eerste jaar, 2021, was vooral bedoeld om de proeven aan te leggen. Lees verder

Bij mais geen mest op gescheurd meerjarig grasland

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft de adviezen voor stikstofbemesting na het scheuren van grasland geactualiseerd. Bij het scheuren van oud grasland is het verstandig om geen drijfmest aan te wenden. De nalevering van de ondergewerkte zode is voldoende.  Lees verder

Informatie over mais op platform Agrility

Maisveredelaar Limagrain heeft een platform ontwikkeld waarop informatie over onder meer de groei en de afrijping te zien is. Daarmee zouden maistelers hun gewas optimaal onder controle kunnen houden. Lees verder

Mais zaaien met Loonbedrijf Stuut

Loonbedrijf Stuut uit Zevenhuizen was met een John Deere 6250R en een 8-rijige Monosem maiszaaimachine aan het werk. Lees verder

Water remmen door zaaien in ruiten

In samenwerking met LLTB, het waterschap en de provincie Limburg heeft Wageningen University & Research gekeken of ruitzaaien een waterremmende maatregel kan zijn. Het onderzoek is samen met acht ondernemers en proefboerderij Wijnandsrade uitgevoerd. Lees verder