Nieuws

Importheffing: 5,27 euro per ton mais

De Europese Commissie hanteert vanaf 27 april een importheffing van 5,27 euro per ton maïs, sorghum en rogge. De maatregel is een gevolg van de lage prijs voor maïs op de wereldmarkt.  Lees verder

Kali uit dierlijke mest in mais is voldoende

Sinds voorjaar 2019 is een nieuw bemestingsadvies voor kali in snijmais beschikbaar. Voor opbrengsten van 16 of 20 ton droge stof per hectare is 160 of 200 kg kali per hectare nodig. Kali uit een dierlijke mestgift van 30-35 m3 per hectare is meestal voldoende. Dat meldt Bemestingsadvies.nl. Lees verder

Goed zaaibed = goede mais

Een goed zaaibed zorgt voor een snellere opwarming van de bodem en daarmee een betere kieming van het zaaizaad. Aart Evers van Wageningen Universiteit geeft tips voor een goede beginontwikkeling van de maisplant. Lees verder

Experiment met ruitzaai van mais

Koeien en Kansen deelnemer Guide van Hoven experimenteert dit jaar met ruitzaai van mais. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Op 20 april is de mais gezaaid. Lees verder

Zaaien met Väderstad Tempo V

Loonbedrijf Entjes uit Slochteren was begin april alweer een paar dagen bezig met het zaaien van mais met de Vaderstad Tempo V een 12 rij precisie zaaimachine. AgriCultureVdieo’s ACV was erbij. Lees verder

Goed zaaibed belangrijk voor goede mais

Een goed zaaibed zorgt voor een snellere opwarming van de bodem en daarmee een betere kieming van het zaaizaad. Aart Evers van Wageningen Universiteit geeft tips voor een goede beginontwikkeling van de maisplant. Lees verder

Kievit in maisland helpen met kruiden

Loonbedrijf Buma in It Heidenskip heeft bij vijf boeren kruidenmengsels ingezaaid. Dat meldt Nieuwe Oogst. Met de kruidenmengsels hopen de boeren de kievitsjongen op maisgrond te helpen. Lees verder

Nieuwe messenrol Evers Agro

Evers Agro heeft een dubbele messenrol ontwikkeld voor het vernietigen van groenbemester en de maisstoppel. De messenrollen zijn er met werkbreedtes van 3, 5 en 6 meter. Lees verder

Mestmonster zinvol voor maïspercelen

Een mestmonster is zinvol om maïspercelen preciezer te kunnen bemesten. Dat adviseert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Lees verder

Mais in grasland levert meer opbrengst

Mais telen in permanent grasland levert een hogere opbrengst op en zorgt voor meer bodemleven en minder stikstofuitspoeling. Dat meldt Veeteelt over de eerste ervaringen van Agroproeftuin De Peel. Lees verder