Nieuws

Kverneland Pudama brengt kunstmest direct bij maiszaad

Machinebouwer Kverneland heeft vorige week op een bijeenkomst in Italië onder meer de nieuwe precisie maïszaaimethode Pudama gepresenteerd. Met de methode wordt met behulp van luchtstroom kunstmest gericht bij het maiszaad gebracht. Lees verder

Duits maisareaal 6,5 procent gekrompen

Het areaal mais is in Duitsland met 6,5 procent gekrompen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Deutsches Maiskomitee. Lees verder

Onderzoek naar permanente onderzaai

Het Louis Bolk Instituut is in 2018 binnen het netwerkproject ‘Boer, bier en water” een verkennend onderzoek gestart naar alternatieve bodembedekkers die als permanent ondergewas kunnen dienen in de maisteelt. Binnen de projecten ‘Innovatieve maisteelt’ en ‘Ruwvoer, bodem & kringlooplandbouw’ is dit onderzoek in 2021 vervolgd met een veldproef op zandgrond in De Glind. Lees verder

Mais zaaien bij Loonbedrijf Reimink

Met een New Holland T7.225 AC Blue Power en een 12-rijige zaaimachine van Gaspardo was loonbedrijf Reimink in Den Ham mais aan het zaaien. Youtuber nagd2010 was erbij. Lees verder

Homburg bouwt Väderstad maiszaaier met 12 rijen op 75 cm

Homburg Holland heeft een Väderstad TPV12 met een werkbreedte van 9 meter ontwikkeld en gebouwd. Met een rijafstand van 75 cm is het werktuig vooral bedoeld voor het zaaien van mais. Lees verder

Duitse maistelers zaaien vaker vanggewassen

Van de Duitse maistelers zaait 61 procent vanggewassen. Dat blijkt uit cijfers van het Deutschen Maiskomitee (DMK). Lees verder

Dichtheid van mais bepalen met calculator

Het Deutsches Maiskomitee heeft een gratis calculator ontwikkeld waarmee de dichtheid van maisplanten kan worden bepaald.  Lees verder

China haalt meer mais uit Verenigde Staten

Vanwege het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ziet China geen andere mogelijkheid dan mais uit de Verenigde Staten te halen. Volgens persbureau Reuters hebben de Chinezen een contract afgesloten voor ruim 1,3 miljoen ton mais. Lees verder

Schade aan mais voorkomen met Faunaschade PreventieKit

Binnenkort wordt op veel percelen mais ingezaaid. Voor kraaien, kauwen en roeken zijn de zaden voor jonge maisplantjes een voedselbron. De vogels kunnen veel schade aanrichten in een net ingezaaid perceel. In de Faunaschade PreventieKit voor kraaiachtigen van BIJ12 staan tips om schade voorkomen, te beperken of te bestrijden. Lees verder

Vijf locaties aangewezen voor chemievrije maisteelt

Binnen de publiek private samenwerking ‘Innovatieve maisteelt’ staat een reeks van onderzoeken gepland. Het eerste jaar, 2021, was vooral bedoeld om de proeven aan te leggen. Lees verder