Nieuws

Tweederde van maistelers zaait vangewas na oogst

Bijna tweederde van de maistelers zaait een vanggewas direct na de maïsoogst. Dat blijkt uit onderzoek dat Geelen Consultancy uit Wageningen deed onder 830 maistelers. Lees verder

Nieuwe factsheet ruitzaai snijmais

In een vier jaar durend onderzoek naar snijmais is het effect van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op de benutting van mest onderzocht en vergeleken met de standaard teeltmethode. De resultaten van het onderzoek zijn nu samengevat in een factsheet. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Vanggewas: Alternatieven voor glyfosaat

Bespuiten met glyfosaat wordt vaak toegepast voor het ruimen van een winterhard vanggewas omdat dit goedkoop, snel en betrouwbaar is. Maar er zijn ook andere (niet-chemische) methoden om het vanggewas te ruimen. PPS Ruwvoer & Bodem maakte een factsheet. Lees verder

Mengteelt: mais met stokslabonen

De afgelopen periode heeft volgens DLV Advies de mengteelt mais-stokslabonen regelmatig in de belangstelling gestaan. Het zorgt ervoor dat leveranciers van zaaizaden er veel vragen over krijgen. “Niet gek”, stelt Sytze Waltje, Projectaccountmanager bij DLV advies. Lees verder

Elf nieuwe maisrassen in lijst CSAR

Er zijn 11 nieuwe maisrassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2021. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken. Lees verder

Mais op niet-aangemelde percelen

Gebruikers van percelen op zand- en lössgronden moesten uiterlijk op 15 februari melden welke percelen zij in gebruik hebben. Daarbij moesten zij dit jaar ook doorgeven op welke percelen ze mais gaan telen. Lees verder

Maisscan: Weinig problemen in de maisteelt

Maistelers hebben weinig problemen gehad met de teelt vorig seizoen. Dat blijkt uit de Maisscan van Geelen Consultancy. Zes procent van de ondervraagden geeft aan geen vlekkeloze teelt te hebben gehad. Lees verder

Maispercelen op löss en zand melden kan tot 15 februari

Percelen (löss of zandgrond) waar mais geteeld gaat worden, moeten aangemeld worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Warm weer amper van invloed op mais in voerkeuken

Met een buitentemperatuur van meer dan 3- graden Celsius, stijgt de temperatuur van mais in een voerkeuken in drie dagen met twee graden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Milaan in opdracht van Lely. Lees verder

Grote variatie in investeringskosten maisopslag

DLV Advies ziet in de praktijk een grote variatie in investeringskosten voor de aanleg van een maisopslag. De afmetingen en uitvoering bepalen voor een belangrijk deel de kosten. Ook de grondsoort waarop de opslag wordt gerealiseerd maakt een behoorlijk verschil. Lees verder