Nieuws

Schade door ratten in mais

In West-Friesland wordt de maisteelt bedreigd door ratten. De dieren vreten net na het zaaien de zaden op waardoor de plant niet opkomt. Lees verder

Droogte hindert maisgroei

Door de droogte lijkt de mais op achterstand te staan. Dat meldt Nieuwe Oogst op basis van het Maismeetnet. Lees verder

Onderzoek naar duurzame teeltsystemen mais

Wageningen University & Research is gestart met onderzoek naar meer duurzame teeltsystemen voor snijmais. Dat meldt de universiteit. Lees verder

Bouwland voor mais pas vanaf 1 april 2021 bemesten

Vanaf volgend jaar mag bouwland voor de teelt van snijmais pas vanaf 1 april bemest worden. Die regel komt in plaats van de verplichting van rijenbemesting die zou gaan gelden per 1 januari 2021. Lees verder

Verplichting rijenbemesting in mais van de baan

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder aangekondigd dat per 1 januari 2021 een verplichting tot rijenbemesting in de teelt van snijmaïs zou gaan gelden op zand- en lössgrond. Daar ziet zij van af. Lees verder

Evers ruggenteeltwoeler voor mais

Evers Agro heeft een machine ontwikkeld waarmee ruggen gemaakt worden waarin later mais gezaaid wordt. De techniek komt uit het noorden van Duitsland. Een van de voordelen van mais telen in ruggen is de snellere opwarming van de grond. Lees verder

Importheffing: 5,27 euro per ton mais

De Europese Commissie hanteert vanaf 27 april een importheffing van 5,27 euro per ton maïs, sorghum en rogge. De maatregel is een gevolg van de lage prijs voor maïs op de wereldmarkt.  Lees verder

Kali uit dierlijke mest in mais is voldoende

Sinds voorjaar 2019 is een nieuw bemestingsadvies voor kali in snijmais beschikbaar. Voor opbrengsten van 16 of 20 ton droge stof per hectare is 160 of 200 kg kali per hectare nodig. Kali uit een dierlijke mestgift van 30-35 m3 per hectare is meestal voldoende. Dat meldt Bemestingsadvies.nl. Lees verder

Goed zaaibed = goede mais

Een goed zaaibed zorgt voor een snellere opwarming van de bodem en daarmee een betere kieming van het zaaizaad. Aart Evers van Wageningen Universiteit geeft tips voor een goede beginontwikkeling van de maisplant. Lees verder

Experiment met ruitzaai van mais

Koeien en Kansen deelnemer Guide van Hoven experimenteert dit jaar met ruitzaai van mais. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Op 20 april is de mais gezaaid. Lees verder