Dossier: Mest

Digestaat aanwenden in mais van meter hoog

Unigreen, onderdeel van Maschio Gaspardo, showt op de Sima in Parijs de Talpa. De machine is een zelfrijder voor het aanwenden van digestaat, een restproduct van biogasinstallaties. Bijzonder aan de Talpa is dat het digestaat kan uitrijden in mais van een meter hoog. Lees verder

Struviet alternatieve fosfaatbron voor snijmais

Fosfaatkunstmest mag door derogatiedeelnemers niet meer worden toegepast in de maisteelt. Herre Bartlema, directeur van stichting NCOR, stelt dat toedienen van fosfaatkunstmest als startbemesting op veel plekken nog altijd de standaard is. Bartlema ziet struviet als enig en goed alternatief. Lees verder

Boer, Bier en Water: strokenbemesting mais voor minder uitspoeling

Het praktijknetwerk boer bier en water heeft in Laarbeek een demoveld met mais ingezaaid met een Garanno-strokenbemester van Evers Agro. Het netwerk wil mineralen beter benutten en uitspoeling inperken. Lees verder

Rijenbemesting in mais in kaart gebracht

Negentien loonwerkers met verschillende machines die drijfmest in de rij toepassen heeft het Ruwvoerplatform in kaart gebracht. Op de website www.beslisboom.nl staat een kaart. Die kaart geeft veehouders inzicht in de beschikbaarheid van de diverse machines in verschillende regio’s. Lees verder

Derogatie kost 5,5 miljoen euro

Derogatie kost Nederlands jaarlijks ruim 5,5 miljoen euro. Boeren betalen een tarief dat gebaseerd is op het aantal hectares landbouwgrond per bedrijf. Dit jaar is dat € 6,28 per ha, terwijl dat vorig jaar nog 5,53 euro was. Lees verder

Rijenbemesting in maïs populairder

Het ligt steeds meer voor de hand om drijfmest in de rij van maïs toe te passen. Meststoffen worden beter benut en dat is met aangescherpte gebruiksnormen een goede steun in de rug. Lees verder

Derogatie voor Nederland tot en met 2018

In Brussel werd bekend gemaakt dat Nederland opnieuw voor vier jaar derogatie heeft gekregen. Voor de komende vier jaar, tot en met 2018, zijn de mestnormen verruimd. Na de periode van vier jaar moet er opnieuw derogatie worden aangevraagd. Lees verder

Fosfaatkunstmest voor 1 mei gekocht mag op derogatiebedrijf

Boeren die gebruik maken van derogatie kunnen dit jaar fosfaatkunstmest die voor 1 mei 2014 is aangeschaft gewoon benutten. Lees verder

Moeizame weg naar derogatie

23 april is de datum van de waarheid, dan beslist het zogeheten nitraatcomité in Brussel over het verzoek van Nederland om ook in de periode 2014 tot en met 2017 derogatie te mogen toepassen. In de jaren 2006 tot en met 2013 mocht Nederland derogatie toepassen van het comité. Lees verder

‘Rijenmeststof bij zaaien van maïs heeft altijd zin’

Het gebruik van een rijenmeststof bij het zaaien van maïs heeft altijd zin, zo is gebleken uit meerjarig onafhankelijk onderzoek en in de praktijk. Lees verder