Dossier: Mest

Robot gaat maïsplanten bemesten

Het Amerikaanse bedrijf RowBot wil dit jaar nog een autonoom werkende robot in de markt zetten die maïs, en andere hoge gewassen, kan bemesten in de rij. Dat meldt BoerenBusiness. Het voertuigje rijdt meerdere keren tussen iedere rij door en geeft kunstmest wanneer dat nodig is. Lees verder

“Maisteelt verschuift naar akkerbouwers”

Voor een deel verschuift de maisteelt van melkveehouders naar akkerbouwers. Dat stelt Meerten Smit in Boerderij Vandaag. Hij is eindverantwoordelijke gewasbescherming bij BASF Nederland. Lees verder

'Maïs bemesten op tachtig procent'

Bemest het maïsland niet onder 80 procent van het bemestingsadvies. Dat is 45 kuub drijfmest en 12 kilo stikstof in de rij per hectare. Beneden deze 80 procent van het advies daalt de opbrengst aan droge stof en kVEM. Lees verder

“Maximale benutting van mest heel belangrijk”

Ultravroege maïsrassen hebben een lagere opbrengst, maar een hogere kwaliteit. Door het kortere groeiseizoen is groenbemester en vruchtwisseling mogelijk, dus goed voor de bodemvruchtbaarheid. Lees verder

Minder varkensmest op maïsland

Op een hectare maïsland mag er niet meer dan twintig kuub vleesvarkensdrijfmest gebruikt worden. Dit jaar is er weer vijf kilo van de fosfaatnorm afgegaan en vanaf volgend jaar gelden er normen die afhankelijk zijn van het fosfaatgehalte in de grond. Lees verder

Rijenbemesten mais op zandgrond aantrekkelijker door gps

Door gps neemt de aantrekkelijkheid van rijenbemesting in mais toe. Dat schrijft DLV in het vakblad Veehouderij Techniek. Met rijenbemesting kan drijfmest effectiever worden ingezet in mais op zandgrond. Lees verder

Mestscheiding voor de maisteelt

Onderstaande teelt is gemaakt door het praktijknetwerk ‘mais op de klei zonder harde kluiten’. Harm Wientjes van DLV Rundvee Advies legt uit welke kansen mestscheiding biedt voor de maisteelt. Lees verder

Mest, fosfaat en stikstof: de gebruiksnormen

Mais kan zeer grote giften mest verdragen. Grote giften geven echter een lage mineralenbenutting en zijn voor de grondwaterkwaliteit niet gewenst. Om de belasting van het milieu zo veel mogelijk te beperken, voert Nederland een mestbeleid. Lees verder

Mest in stroken voor de mais

Loonbedrijf Breure bemest het maisland van melkveehouder Jan Cees Vogelaar met een Striger. Zo wordt de mest in dezelfde strook gebracht als waarin later de mais gezaaid wordt. Lees verder

Ook in 2012 goede resultaten met rijenbemesting in de mais

Begin dit jaar werd het nieuwe fosfaatadvies voor mais gepresenteerd. Op basis van proeven in 2007 en 2008, wordt rijenbemesting met dunne mest geadviseerd in het nieuwe advies. Lees verder