Zwavelbemesting mais heeft zin

Zwavel is een belangrijk bestanddeel van eiwit. Wie de zwavelvoorziening van de mais op orde heeft, oogst, volgens een bericht van Blgg AgroXpertus, 450 kg meer drogestof van een hectare. Dat betekent wel dat er zwavel toegediend moet worden, breedwerpig of in de rij.

Mais heeft zwavel nodig, zwavel is namelijk een bestanddeel van eiwit. De mais haalt een deel van de zwavel die het nodig heeft uit de bodem en een deel uit de lucht. Dat tweede heet depositie. De mate waarin depositie van zwavel plaatsvindt, is mede afhankelijk van de hoeveelheid zwavel in de lucht. De hoeveelheid zwavel in de lucht is de laatste jaren minder geworden, door onder andere strengere wetgeving op het gebied van milieu. Volgens Handboek Snijmais is de depositie tegenwoordig minder dan 10 kg. Blgg gaat uit van  slechts 4 kg.

Onttrekking uit de bodem

Het overige zwavel haalt de maisplant uit de bodem. Mais onttrekt, afhankelijk van het productievermogen van het perceel, 12 tot 25 kg zwavel per hectare per jaar, althans volgens Handboek Snijmais.

1 kg zwavel per ton drogestof

Blgg AgroXpertus geeft een stelregel van een kilo onttrekking per ton drogestof per hectare per jaar. Bij 15 ton drogestofopbrengst is dus 15 kg zwavel per hectare nodig. Het zwavel-leverend-vermogen van zandgrond zou zo’n 10 kg per jaar zijn. De depositie zou zo’n 4 kg bedragen. Bij zandgrond met 15 ton drogestofopbrengst is de beschikbaarheid aan zwavel dus nagenoeg voldoende.

Echter, mais heeft zwavel nodig in juni en juli, tijdens de kolfzetting dus. Zwavel is essentieel wanneer de kolfaanzetting bepaald wordt. Een tekort betekent minder goed gevulde kolven. Zwavel uit de bodem komt pas beschikbaar als de grond is opgewarmd, eind juli of augustus. Als er in het groeiseizoen een tekort is geweest aan zwavel, kun je dat op de analyse-uitslag van de maiskuil zien. De verhouding tussen stikstof en zwavel is dan hoger als 12.

Bemesting

Voor bemesting staat in Handboek Snijmais in het hoofdstuk Bemesting, een tabel met de geadviseerde hoeveelheid toe te dienen zwavel. Zwavel uit organische mest heeft nagenoeg geen effect. Zwavel moet namelijk eerst mineraliseren en daarvoor moet de grond opwarmen. Het bemestingsadvies maakt geen onderscheid tussen breedwerpig strooien en in de rij toedienen.

1.600 kg melk extra door zwavelbemesting

Volgens het expertisebericht, dat Blgg AgroXpertus vorig najaar publiceerde, levert zwavelbemesting 450 kg meer drogestof op per hectare. De kwaliteit is bovendien beter, een kg drogestof bevat 15 VEM meer. Dat komt overeen met 700 kVEM. 700 kVEM is volgens de berekening van Blgg gelijk aan dik 1.600 kg melk. Zwavelbemesting kan dus 1.600 kg melk per hectare mais extra opleveren.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.