Beslisboom voor de maisteelt

Op www.verantwoordeveehouderij.nl onder Koeien & Kansen vind je de beslisboom snijmais voor maisteelt op zandgronden. Het doel van de beslisboom is de versnipperde kennis over de maisteelt bundelen en ontsluiten.

Het idee van de beslisboom ontstond op de deskundigendag ‘Duurzame maisteelt op zandgrond’ in 2010. De dag werd georganiseerd door Koeien & Kansen, Dairyman en Landbouw Centraal. De beslisboom is een presentatie waarin de gebruiker het probleem aan kan klikken en zo door wordt verwezen naar oorzaken en oplossingen.

Koos Verloop, onderzoeker bij Plant Researsch International van Wageningen UR is innitiatiefnemer van de beslisboom. “Mais is veevoedertechnisch een heel bruikbaar product, maar veehouders en adviseurs hebben nogal eens te weinig aandacht voor de teelttechnische kant” aldus Verloop. De beslisboom moet ervoor zorgen dat alle problemen duurzaam worden aangepakt.

Jan van Middelaar van PPP Agro Advies is mede-initiatiefnemer. “Als je afgaat op de rassenlijsten. dan is bij gunstige weeromstandigheden een productie tot zelfs 20 ton droge stof per hectare mogelijk met de huidige bemestingsnormen” aldus Van Middelaar. “Toch wordt dat in de praktijk zelden gehaald en zijn veehouders met veel minder vaak al dik tevreden.” Veehouders zoeken de oorzaak van slechte opbrengsten vaak in het ras of in de bemestingsnormen, maar volgens Van Middelaar is in 80 procent van de teelten verbetering mogelijk.

In de internettool krijgt de teler door het aanklikken van het probleem, eventueel via enkele tussenstappen, panklare oplossingen aangedragen. De adviezen zijn simpel. “Natte plekken in het voorjaar? Niet doorduwen met grondbewerking en inzaaien, omdat de loonwerker staat te wachten. Hol perceel? Vlak maken” aldus Verloop.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.