Vijf locaties aangewezen voor chemievrije maisteelt

Binnen de publiek private samenwerking ‘Innovatieve maisteelt’ staat een reeks van onderzoeken gepland. Het eerste jaar, 2021, was vooral bedoeld om de proeven aan te leggen. Er is nog niets gemeten. Het brede pakket aan onderzoeken is verdeeld over vijf locaties in Zuidwolde, Ruinerwold, Marwijksoord, De Glind en Hengelo (Gld.). Er wordt in verschillende proeven geëxperimenteerd met een teelt zonder inzet van chemische middelen.

In Zuidwolde liggen op 2 hectare proeven met mais in een akkerbouwrotatie. In de proef is het bouwplan 1 op 4 met mais, voederbieten, veldbonen en koolzaad. Na de teelt van koolzaad en veldbonen worden groenbemesters gezaaid. Een deel bestaat uit alleen snelle lenterogge dat eind april kan worden geoogs. Ook wordt een mengsel van snelle rogge met wintererwten gezaaid. De bedoeling is dat de ene helft van de beide groenbemesters wordt geoogst en de andere helft wordt ingewerkt met de mulchmachine.

In Ruinerwold ligt een proefveld met gras in combinatie met niet-kerende grondbewerking. De eerste snee gras wordt geoogst. Dan wordt half mei mais gezaaid. Het zaaien vindt plaats na een bewerking met de strokenmulcher, een volvelds mulcher en met doodspuiten, de huidige standaard bij een niet kerende grondbewerking. Voor het zaaien wordt een vastetand-zaaimachinecombinatie gebruikt die zaait op 75 centimeter. Na opkomst van de mais zijn er twee methoden van onkruidbestrijding: standaard chemisch als controle en chemievrij met de precisiewiedeg.

In De Glind mais staan onder mais verschillende meerjarige, bodembedekkende gewassen. De meeste daarvan zijn bekend als wilde planten of tuinplanten. Deels zijn ze wintergroen. Daarnaast is een mengsel met microklaver en microgras ingezaaid. Dit mengsel is ontwikkeld voor golfbanen. De ondergewassen moeten onkruid onderdrukken en stikstofuitspoeling voorkomen. Voorwaarde voor de ondergewassen is dat ze tegen berijden kunnen, tijdens bemesting, zaaien en oogsten. Voorafgaand aan het zaaien worden de planten gemaaid en de grond bewerkt met de strokenfrees.

In Marwijksoord wordt gepoogd om in één jaar twee teelten van voedergewassen uit te voeren. De bodem is bij die combinatie het gehele jaar bedekt. Dit jaar is half oktober een mengsel van wintererwten en triticale gezaaid. Eind mei of begin juni 2022 wordt dat geoogst als gehele-plantsilage. Daarna wordt een ultravroeg maisras gezaaid. Wanneer de mais kniehoog staat, wordt een ondergewas ingezaaid. Dat is gras, klaver of een mengsel van luzerne, boekweit en facelia.

Op het proefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.) wordt onderzoek gedaan naar druppelirrigatie en het effect daarvan op waterbenutting en stikstofuitspoeling bij de teelt van snijmais. Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar druppelirrigatie bij chemievrije teelt van mais zonder grondbewerking. De achterliggende gedachte is dat gericht water geven aan de mais de concurrentiepositie van mais ten opzichte van gras verbetert. (Verantwoorde Veehouderij / AgriHolland)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.