Onderzoek naar duurzame teeltsystemen mais

Wageningen University & Research is gestart met onderzoek naar meer duurzame teeltsystemen voor snijmais. Dat meldt de universiteit. Door het combineren van verschillende teeltmaatregelen zoals bemestingsstrategieën, grondbewerkingsmethoden, gebruik van onderzaaigewassen en onkruidbestrijdingsmethoden, kunnen verschillende meer duurzame teeltsystemen worden ontwikkeld.

Dit voorjaar is er op proefbedrijf Vredepeel een meerjarig veldexperiment op zandgrond gestart, waarin 7 teeltsystemen worden vergeleken. De systemen zijn thematisch ingestoken en gericht op continuteelt. Binnen een ander werkpakket van de publiek private samenwerking ‘Ruwvoer en bodem’ wordt onder andere een mais-gras vruchtwisseling onderzocht. In deze veldproef wordt sorghum meegenomen als mogelijk alternatief voor snijmais.

Deze zeven teeltsystemen worden vergeleken:

1. Traditioneel – Maisteelt volgens de huidige praktijk, zonder inzet van glyfosaat
2. Chemievrij – Geen zaaizaadontsmetting en geen chemische onkruidbestrijding
3. Geen kunstmest – Alleen dierlijke mest van eigen bedrijf, eventueel aangevuld met verwerkte mest uit de regio
4. Gereduceerde grondbewerking en extra organische stof aanvoer via Striptill, drijfmest in de rij en aanvoer van compost
5. Bemesten op basis van onttrekking van nutriënten
6. Vruchtwisseling van mais en sorghum
7. Sorghum continuteelt

Naast effecten op opbrengst en kwaliteit van het gewas wordt er ook gekeken naar diverse bodemkwaliteitsparameters en de nitraatuitspoeling. Na enkele seizoenen moet dit veldexperiment de onderzoekers inzicht geven in meer duurzame teeltsystemen voor snijmais. (AgriHolland)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.