Bouwland voor mais pas vanaf 1 april 2021 bemesten

Vanaf volgend jaar mag bouwland voor de teelt van snijmais pas vanaf 1 april bemest worden. Die regel komt in plaats van de verplichting van rijenbemesting die zou gaan gelden per 1 januari 2021.

De rijenbemesting kondigde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder aan in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Ze ziet er nu van af. En in plaats daarvan is bemesten dus pas toegestaan vanaf 1 april 2021. Dat was 15 februari.

Uitspoeling

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek was gebleken dat het toepassen van rijenbemesting in maïs, zou zorgen voor vermindering van de nitraatuitspoeling. Uit recent onderzoek en ook uit praktijkervaringen van boeren is gebleken dat rijenbemesting onder minder optimale omstandigheden tot verdichting van de bodem kan leiden.

Nieuwe apparatuur

Daarnaast is voor rijenbemesting nieuwe apparatuur nodig, die aanzienlijke investeringen vraagt. Schouten vindt zulke investeringen alleen gerechtvaardigd als de meerwaarde daarvan buiten kijf staat en dat is niet het geval. Daarom ziet zij af van haar voornemen om precisiebemesting bij maïs op zand- en lössgrond verplicht te stellen. De beoogde verbetering van de waterkwaliteit moet wel gehaald worden en zij denkt dat dit mogelijk is om de eerste datum waarop het is toegestaan drijfmest toe te dienen aan een perceel waarop maïs zal worden geteeld op zand- en lössgronden van 15 februari naar 1 april te verschuiven.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.