Verplichting rijenbemesting in mais van de baan

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder aangekondigd dat per 1 januari 2021 een verplichting tot rijenbemesting in de teelt van snijmaïs zou gaan gelden op zand- en lössgrond. Daar ziet zij van af. In plaats daarvan mag bouwland voor de teelt van snijmaïs in de toekomst pas vanaf 1 april worden bemest.

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek was gebleken dat het toepassen van rijenbemesting in maïs, zou zorgen voor vermindering van de nitraatuitspoeling. Uit recent onderzoek en ook uit praktijkervaringen van boeren is echter gebleken dat rijenbemesting onder minder optimale omstandigheden tot verdichting van de bodem kan leiden.

Daarnaast is voor rijenbemesting nieuwe apparatuur nodig, die aanzienlijke investeringen vraagt. Schouten vindt zulke investeringen alleen gerechtvaardigd als de meerwaarde daarvan buiten kijf staat en dat is niet het geval. Daarom ziet zij af van haar voornemen om precisiebemesting bij maïs op zand- en lössgrond verplicht te stellen.

De beoogde verbetering van de waterkwaliteit moet wel gehaald worden en zij denkt dat dit mogelijk is om de eerste datum waarop het is toegestaan drijfmest toe te dienen aan een perceel waarop maïs zal worden geteeld op zand- en lössgronden van 15 februari naar 1 april te verschuiven.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.