Maistelers kiezen op laatste moment ras

Een groot deel van de Nederlandse maistelers kiest op het laatste moment welk ras er gezaaid gaat worden. Dat blijkt uit de MaisScan 2018 van onderzoeksbureau Geelen Consultancy, waaraan 667 maistelers mee deden.

Op het moment van het onderzoek had 40 procent van de telers nog geen keuze gemaakt voor het te telen ras voor het komend seizoen. Uit navraag bij zaadleveranciers blijkt dat aandeel kort voor het zaaien nog altijd circa 20% te zijn. Deze telers beslissen op het allerlaatste moment of ze laten de keuze over aan de loonwerker of de leverancier. De laatste jaren groeit het aantal telers dat een mengsel van rassen teelt. Slechts een kleine 10% van deze telers geeft aan te weten uit welke rassen het mengsel bestaat.

De soms beperkte betrokkenheid bij de rassenkeuze in de maïsteelt wekt enige verbazing. De impact van het ras op het rendement van de teelt is groot, beseffen de meeste telers. In het onderzoek schatten ze het verschil in voederwaardeopbrengst tussen het slechtste en beste ras op de rassenlijst op 450 tot 500 euro per hectare.

De meest genoemde eigenschappen waarop telers hun rassenkeuze bepalen zijn zetmeelopbrengst, voederwaardeopbrengst en voederwaarde per kilogram droge stof. Het resultaat van de kuilvoeranalyse is weliswaar waardevolle informatie voor de rantsoensamenstelling, maar zegt niets over de economie van de teelt. De meeste mais in Nederland wordt voor eigen gebruik geteeld. Dit geld met name voor maistelers in het noorden van het land. De mais voor verkoop gaat in de meeste gevallen rechtstreeks, zonder tussenkomst van derden, van de teler naar de afnemer. In het zuiden wordt de verse opbrengst per hectare significant vaker genoemd als bepalend voor de rassenkeuze dan in het noorden.

Van de respondenten gaf 45% aan dit jaar hetzelfde ras te zullen telen als vorig jaar en ongeveer 25% gaf aan over te stappen op een ander ras. De overige telers hadden daar op het moment van het onderzoek nog geen besluit over genomen. Dit jaar is het ras Millesim het meest geteelde ras in Nederland. Dit ras werd ook in de MaïsScan van vorig jaar het meest genoemd als favoriete ras. (MaisScan 2018 / AgriHolland)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.