Nieuws

Optimale oogsttijdstip voorspellen

Vanaf half augustus biedt het Duitse Maïscomité (DMK) weer het gratis online programma “MaisProg” aan voor het voorspellen van het optimale oogsttijdstip voor maïs. Volgens het DMK kan hiermee de rijping van snijmaïs betrouwbaar worden beoordeeld. Lees verder

Overzicht: Maisdoolhoven

De maisdoolhoven in Nederland zijn weer open. Reden voor Dagjeweg.nl om een paar van de leukste op een rijtje te zetten. Lees verder

Commissie voor haalbaarheid vanggewas op zand- en lössgrond

In het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn  is de verplichting opgenomen om uiterlijk op 1 oktober een vanggewas in te zaaien na de teelt van maïs. Daarbij wordt er gewerkt met een commissie die jaarlijks advies gaat uitbrengen over de haalbaarheid van deze verplichting op zand- en lössgrond. Lees verder

Onderzoek naar duurzaamheid van suikermaïs overhandigd

In opdracht van de Provincie Zeeland en gezamenlijke suikermaïstelers heeft CLM Onderzoek en Advies een duurzaamheidsanalyse uitgevoerd voor suikermaïs in relatie tot duurzame akkerbouw en de eco-regeling. Het onderzoek is op vrijdag 7 juli aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat overhandigd. Lees verder

Maismeetnet: Mais groeit hard laatste weken

Door de hogere temperaturen groeit de mais groeit de afgelopen weken hard. Dat blijkt uit het Maismeetnet van Nieuwe Oogst. De latere zaai zorgt ervoor dat de lengte toch iets achterblijft bij vorig jaar. De verschillen in zaaidatum, en daarmee in lengte, zijn groot. Lees verder

Wat te doen bij maiskopbrand

Maiskopbrand werd in 2012 voor het eerst in Nederland ontdekt. De schimmelziekte kan grote financiële schade veroorzaken. Er is een aantal zaken waar je als teler rekening mee moet houden. Lees verder

Mais zaaien in Etten-Leur

Loonbedrijf Monden uit Etten-Leur was begin juni aan het mais zaaien. Het zaaien werd gedaan met een Monosem 8-rijige precisie zaaimachine. De New Holland T7.210 was verder voorzien van een Monosem fronttank voor het toedienen van kunstmest of zaaigoed. Youtube-kanaal Flying Pixels Photography was erbij.
Lees verder

LTO: Vraag tegemoetkoming roekschade aan

Roeken storten zich in Friesland massaal op pas gezaaide mais. Dat meldt LTO. De belangenorganisatie roept haar leden in Friesland daarom op om voor dit soort schade een tegemoetkoming aan te vragen bij BIJ12.   Lees verder

Dronevluchten voor opsporen hennep in maispercelen

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) werkt ook dit jaar samen met Provincie Limburg, Politie Limburg en Platform Veilig Ondernemen (PVO) om samen te werken aan een veiliger buitengebied. Zo worden er ook dit jaar dronevluchten uitgevoerd om hennep in Limburgse mais- en aspergepercelen op te sporen. Lees verder

Onderzoek naar duurzaamheid suikermais

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft in de vergadering van dinsdag 23 mei besloten een subsidie van 8.885 euro te verlenen aan het bedrijf Farm Pack Teelt in Kapelle voor een onderzoek naar de duurzame aspecten van de teelt van suikermais. Lees verder