Handboek snijmais

Het Handboek Snijmaïs is in opdracht van ZuivelNL gemaakt door Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research.

Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas in de Nederlandse melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. Een actueel en compleet overzicht van de nieuwste informatie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

In het handboek snijmaïs zijn de meest recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten verwerkt door deskundigen van Wageningen Plant Research en Wageningen Livestock Research. De inhoud van het handboek wordt jaarlijks aangepast. Hiermee beschikt de melkveehouderij over objectieve informatie ten aanzien van de teelt en het gebruik van maïs die op een overzichtelijke wijze is samengesteld.

Handboek Snijmais 2020

 1. Inleiding
 2. Het gewas
 3. Bodem, water en bouwplan
 4. Grondbewerking
 5. Bemesting
 6. Rassenkeuze
 7. Zaaien
 8. Onkruidbestrijding
 9. Ziekten en plagen
 10. Oogst
 11. Opslag en bewaring
 12. Voeding
 13. Economie

Download het volledige handboek >

Reacties zijn gesloten.