Maisrassenwijzer 2020-2021

Delphy en CSAR stellen maisrassenlijsten beschikbaar. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR co├Ârdineert het onderzoek van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst landbouwgewassen. Datzelfde geldt voor het onderzoek van het Platform Mais Onderzoek (PMO). Ook DLV Plant stelt de rassenlijst samen in opdracht van kwekers en vertegenwoordigers van maiszaad.

Rassenlijsten CSAR

Maisrassenlijst 2021-2022 CSAR >>

Maisrassenlijst 2020-2021 CSAR >>

Maisrassenlijst 2019-2020 CSAR >>

Maisrassenlijst 2018-2019 CSAR >>

Maisrassenlijst 2017-2018 CSAR >>

Maisrassenlijst 2016-2017 CSAR >>

Maisrassenlijst 2015-2016 CSAR >>

Maisrassenlijst 2014-2015 CSAR >>

Maisrassenlijst 2013-2014 CSAR >>

Maisrassenlijst 2012 CSAR >>

 

Rassenlijsten Agro Transfer Seed (KWS/Pioneer/Eurocorn)

Maisrassenlijst 2020 ATS (Zeer vroeg) >>

Maisrassenlijst 2020 ATS (Midden vroeg / midden laat) >>

 

Rassenlijsten Delphy (DLV)

Maisrassenlijst 2019 Delphy >>

Maisrassenlijst 2018 Delphy >>

Maisrassenlijst 2017 Delphy >>

Maisrassenlijst 2016-2017 Delphy >>

Maisrassenlijst 2014-2015 vroeg en middenvroeg DLV Plant >>

Maisrassenlijst 2014-2015 Noord-Nederland en middenlaat DLV Plant >>

Maisrassenlijst 2015-2016 Vroeg DLV >>

Maisrassenlijst 2015-2016 Middenvroeg DLV >>

Maisrassenlijst 2015-2016 Korrelmais DLV >>

Maisrassenlijst 2013-2014 vroeg en middenvroeg DLV Plant >>

Maisrassenlijst 2013-2014 Noord-Nederland en middenlaat DLV Plant >>

Maisrassenlijst 2012 DLV Plant >>

Reacties zijn gesloten.