jlentz

Zaaien met loonbedrijf Bouwhuis

Loonbedrijf Bouwhuis uit Den Ham heeft een nieuwe zaaicombinatie in gebruik genomen. De  nieuwe 8-rijige Monosem Monoshox NG Plus M pneumatische zaaimachine wordt gedragen door een New Holland T6.155. Youtuber NAGD2010 was erbij en maakte de volgende beelden. Lees verder

Stuviet uit rioolwater in meststof voor mais

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Mais zaaien in Ede

Loonbedrijf W. Ploeg & Co uit Ede is mais aan het zaaien. Dat gebeurt met een Massey Ferguson 6713 S en een Monosem 6-rijige zaaimachine. Lees verder

Voorkom bodemverdichting op maïsland

Bodemverdichting van de ondergrond is een onderschat probleem in de landbouw, ook op maïsland. Een eenmaal ontstane verdichting is moeilijk op te heffen en kost naar schatting 10-20% opbrengst. Probeer daarom verdichting te voorkomen. Dat adviseert Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Handboek Snijmaïs vernieuwd

Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met onder meer informatie over de verplichte inzaai van vanggewassen of de oogst van verdroogde maïs. Dat meldt GroenKennisnet. Lees verder

Klimaatverandering kan flinke impact hebben op maisteelt

Als de temperatuur stijgt met 1,5 graden, heeft dat invloed op de teelt van mais. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Nieuw kalibemestingsadvies mais

Op basis van veldproeven is er een nieuwe advies voor kalibemesting in mais. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Voor opbrengsten van 16 of 20 ton droge stof per hectare is 160 of 200 kg kali per hectare nodig. Lees verder

Zonder ploegen even veel opbrengst

Maïsteelt op veengrond zonder te ploegen levert bijna gelijke opbrengsten en voederwaarden op als gangbare maïsteelt op veengrond. Dat meldt Veldpost.nl. Lees verder

Minder mest naar maisland

Twee redenen om kritisch naar het N-bemestingsadvies voor maïs te kijken zijn dat het eiwitgehalte van gras terug loopt door krappere stikstofbemesting en dat maïsland na de oogst ongebruikte bodemstikstof achterlaat. Dat meldt Bemestingsadvies.nl. Lees verder

Benut stikstof door vanggewas op tijd onder te werken

Door de vroege oogst van de snijmaïs en de warme herfst in 2018 is op de meeste plaatsen een bovengemiddeld goed ontwikkeld vanggewas gegroeid. Zo schrijft Verantwoorde Veehouderij. Lees verder