Kali uit dierlijke mest in mais is voldoende

Sinds voorjaar 2019 is een nieuw bemestingsadvies voor kali in snijmais beschikbaar. Voor opbrengsten van 16 of 20 ton droge stof per hectare is 160 of 200 kg kali per hectare nodig. Kali uit een dierlijke mestgift van 30-35 m3 per hectare is meestal voldoende. Dat meldt Bemestingsadvies.nl.

Als in de grondanalyse het kengetal voor kali hoger is dan 60, volstaat een lagere kaligift. Onderscheid tussen rijenbemesting of volveldse bemesting met (kunst)mestkali is niet nodig; beide werken even goed.

Bemestingproeven

In opdracht van ZuivelNL zijn tussen 2015 en 2017 twee typen bemestingsproeven uitgevoerd. Op drie locaties zijn detailproeven (met veel K-trappen) uitgevoerd om vast te stellen hoe mais reageert op kalibemesting. Ook is het effect onderzocht van plaatsing van kali in de maisrij. Daarnaast zijn op twintig praktijkbedrijven op twee percelen gedurende twee jaar kleine proeven uitgevoerd om het effect van de bodemtoestand op de kalibehoefte van mais te onderzoeken. De proeven en de resultaten zijn vastgelegd in een rapport.

Klein effect op opbrengst

Uit de proeven blijkt dat kali, zelfs bij lage kalitoestanden, slechts een klein effect heeft op de opbrengst. Giften van 40 tot 80 kilo kali per ha zijn voldoende voor een maximale opbrengst. Er was geen effect van kaliplaatsing in de rij met (kunst)mest op de opbrengst. Wel nam de kali-onttrekking door het gewas toe en was bij hogere bodemtoestanden de kali-onttrekking veel hoger.

Het vernieuwde kali-advies is dus lager dan het eerdere bemestingsadvies. Op basis van de resultaten uit de proeven heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) een advies opgesteld met de kenmerken:

Een kali-advies voor mais voor alle grondsoorten;

   • Tot een K-CaCl2 van 60 mg K/ kg grond bemesten op onttrekking
   • 160 kg bij 16 ton ds/ha;
   • 200 kg bij 20 ton ds/ha;
   • Boven een K-CaCl2 van 60 mg K/kg grond kan er gekort worden.

  (Bemestingsadvies.nl)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.