Nog onduidelijkheid over rijenbemesting in mais

Bemesting in de mais moet, zo staat in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, met gps worden uitgevoerd, ook wanneer zaaien en bemesten in één werkgang gebeurd. Nieuwe Oogst meldt dat er bij de bijeenkomst Drijfmest Rijenbemesting in Vredepeel nog veel onduidelijkheid heerst.

De verplichting voor het toedienen van drijfmest in de rij geldt niet als een substantieel deel van het perceel grondwatertrap 4 of lager is. Bij grondwatertrap 4 is de hoogste grondwaterstand 40 centimeter onder de oppervlakte en de laagste tot 120 centimeter eronder. Komt het water hoger, dan hoeft een ondernemer niet aan de verplichting voor drijfmest in de rij te voldoen. Maar er zijn verschillende kaarten voor grondwatertrappen in omloop. Het is nog niet duidelijk welke kaart de basis is.

Het toedienen van drijfmest in de rij vergt een behoorlijke investering van loonwerkers. Er is een gps-module verplicht en een bemestingsunit zonder tank kost al tussen de 16.000 en 50.000 euro. De ervaring leert dat het goed vlak leggen van het perceel belangrijk is, vooral als een niet-kerende grondbewerking is toegepast.

Op Proefbedrijf Vredepeel is de afgelopen 3 jaar een proef uitgevoerd waarbij de standaardmethode, ruitzaai en bemesten in de rij is vergeleken. Qua droge stofopbrengst scoorde ruitzaai gelijk of hoger dan de reguliere teelt. Bij toediening van drijfmest in de rij was de opbrengst gelijk of minder. In 2018 was de stikstofopbrengst bij aanwending van de drijfmest in de rij wel het hoogst. (Nieuwe Oogst / AgriHolland)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.