Maisstro op land vormt geen hoger risico op stikstofuitspoeling

Het achterlaten van maisstro op percelen leidt niet tot een aantoonbaar hoger risico op stikstofuitspoeling. Dat meldt AgriHolland. De conclusie wordt getrokken op basis van een veldexperiment met de teelt van maiskolvensilage op proefbedrijf De Marke in Hengelo Gelderland.

In het onderzoek is vooral gekeken naar hoeveel stro er achterblijft op het land wanneer het niet geoogst wordt en wat het risico van uitspoeling hiervan is. Verder was er aandacht voor het verschil op stikstofuitspoeling bij achterlaten op de gras onderzaai en het onderwerken en vervolgens inzaaien van gras en rogge. Wat zijn de gevolgen voor de gras onderzaai bij het achterlaten van het maisstro en hoeveel effectieve organische stof kan het maisstro toevoegen aan de bodem.

Het blijkt dat het achterlaten van het maïsstro bij de oogst van MKS geen aantoonbaar hoger risico op stikstofuitspoeling oplevert. Dit gebeurt niet bij het achterlaten van het gewas waaruit stikstof kan vrijkomen. En het lijkt erop dat het stro ook niet zorgt voor een onderdrukking van de grasonderzaai, waardoor dit gewas minder stikstof kan vastleggen. Grasonderzaai als groenbemester voldoet beter als vanggewas voor de stikstof dan het zaaien van een gewas na de oogst. De oogsten kilogrammen droge stof per hectare zijn het hoogst bij het toepassen van grasonderzaai. Hierdoor blijft er meer organische stof op het perceel achter.

De gemeten hoeveelheden minerale stikstof waren in het object waar het maïsstro is achtergelaten niet significant hoger dan in de andere objecten waar het maïsstro is verwijderd. In het voorjaar zijn bij de objecten met nazaai significant hogere hoeveelheden minerale stikstof gemeten dan in de objecten met onderzaai, met of zonder achterlating van het maïsstro. Bij het achterlaten van het maïsstro op het perceel wordt er met het gewas 1080 kilo effectief organische stof per hectare aan de bodem toegevoegd. Het achterlaten heeft geen effect op de hoeveelheid effectieve organische stof aanvoer met de grasonderzaai. In teeltsystemen met continue maïs kan de oogst van MKS het achterlaten van het maïsstro voor een positieve organische stof balans zorgen waarmee het risico op stikstofuitspoeling op termijn lager wordt. (AgriHolland)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.