Nieuw onderzoeksprogramma naar ruwvoerproductie en bodemmanagement

Wageningen UR is samen met het bedrijfsleven een nieuw onderzoeksprogramma gestart voor een efficiëntere ruwvoerproductie.

Er is volgens de WUR een duidelijke behoefte aan praktische, betrouwbare kennis over duurzame ruwvoerteelt in Nederland. Volgens het Ruwvoerplatform laat de melkveehouder op dit moment naar schatting meer dan 15% grasopbrengst en meer dan 10% maïsopbrengst liggen. Dat komt mede doordat de melkveehouder gericht is op zijn vee en minder op zijn gewassen en door suboptimale kennistoepassing in vooral het bodemmanagement.

Druk op kwaliteit

De teelt van gras en maïs gaat gepaard met een onnodig grote druk op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Door het grote areaalbeslag van ruwvoeders (65% van het Nederlandse landbouwareaal) heeft de productie hiervan een zeer grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw.

Binnen de PPS (Publiek private Samenwerking) Ruwvoerproductie en Bodemmanagement wordt kennis ontwikkeld om een belangrijk deel van het gat in opbrengst tussen de potentiële en daadwerkelijke opbrengsten (yield gap) te dichten met een lage milieubelasting en met behoud cq verbetering van (bodem)ecosysteemdiensten.
Wageningen UR zal daarnaast samen met de bedrijven werken aan innovaties waarmee de huidige  ruwvoeropbrengst in zowel kwaliteit als kwantiteit op een duurzame manier toegroeit naar de potentiële ruwvoeropbrengst.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.