Geen productieverschil met Shredlage mais

Uit onderzoek van ForFarmers, Kamps de Wild en Dairy Academy Oenkerk blijkt dat Shredlage mais in een rantsoen met een gangbaar maisaandeel (5 kg ds/koe/dag) niet tot productieverhoging en verbetering van gezondheidskenmerken bij melkvee leidt. Wel daalt het ureumgehalte in de melk van 20 naar 19 mg per 100 gram.

tabelDe eerste professionele voerproef met Shredlage mais in Nederland werd uitgevoerd op Dairy Academy Oenkerk, waar 82 koeien in de voerproef mee draaiden. De koeien werden ingedeeld in twee vergelijk-bare groepen. Zij kregen hetzelfde rantsoen, alleen de manier waarop de mais in dit rantsoen was ge-hakseld verschilde. Het ruwvoerrantsoen bestond in deze proef uit 60% graskuil en 40% snijmais.

Aan het einde van de voerproef was tussen melkkoeien gevoerd met Shredlage mais en melkkoeien gevoerd met conventioneel gehakselde mais geen significant verschil te zien in melkgift, kg vet- en eiwitproductie, percentage vet en eiwit, pens-pH, herkauwtijd, mestscore en pensvulling. In onder-staande tabel zijn de resultaten van de voerproef te zien.

Wel resulteerde het rantsoen met Shredlage gehakselde mais in een significant lager ureumgehalte in de melk van 1 mg per 100 gram melk (1 punt). Waarschijnlijk is dit een gevolg van de intensieve be-werking van de maiskorrels bij Shredlage. Hierdoor komt het zetmeel iets sneller beschikbaar, waardoor in de pens de balans tussen eiwit en koolhydraten (EKB) wordt verlaagd. (ForFarmers)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.