Extreem weer zorgt voor wisselende maisopbrengsten

De maïsopbrengst van een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf en De Marke is in 2016 ruim 1400 kg droge stof per hectare lager dan in 2015. Dit komt doordat de zuidelijke bedrijven in Nederland te maken hadden met extreme weersomstandigheden, waardoor de opbrengsten op sommige bedrijven waren gehalveerd. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij.

Op de andere bedrijven was de maïsopbrengst in 2016 juist erg hoog. De gemiddelde grasopbrengst ondervond geen groot nadeel van de extreme regenval en steeg met 500 kilogram droge stof per hectare van 2015 naar een gemiddeld niveau van de laatste 3 jaar.

De gewasproductie van maïs op een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf en De Marke was in 2016 ongeveer 14,8 ton droge stof per hectare. Figuur 1 laat dit zien. Gemiddeld is deze productie ruim 1400 kilogram droge stof per hectare lager dan in 2014 en 2015 toen de maïsproductie per hectare gemiddeld nog ruim 16 ton droge stof was.

Figuur 1 laat een aantal opvallende veranderingen zien ten opzichte van 2015. Op de bedrijven 7 en 11 is de maïsopbrengst in 2016 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2015. Ook op de bedrijven 3, 10, 15 en 16 is een forse daling van de maïsopbrengst te zien. Al deze bedrijven komen uit het Zuidoostelijke deel van Nederland dat in juni van 2016 te maken had met wateroverlast. Hierdoor is de groei van de maïs ernstig gestoord. Voor de bedrijven die buiten het gebied met extreme neerlag vielen, was 2016 een goed maïsjaar. Op de bedrijven 4,8,9,12 en 14 was de gewasopbrengst van maïs in 2016 ruim 2 ton ds/ha hoger dan in 2015, daarmee profiteerden deze bedrijven van het warme groeiseizoen.

Figuur1-maisopbrengst

De maïsopbrengsten zijn gerealiseerd met een totale stikstoftoediening uit dierlijke mest (niet alleen het werkzame deel) en kunstmest van gemiddeld 205 kilogram stikstof per hectare op het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf en De Marke. Dit was 17 kilogram stikstof per hectare hoger dan in 2015. Ten opzichte van 2014 was de totale N-gift 13 kilogram stikstof per hectare lager zodat de N-gift in 2016 tussen de giften van 2014 en 2015 in lag.

Meer gras

De gewasproductie van gras op een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf en De Marke was in 2016 ongeveer 11,7 ton ds/ha. Figuur 1 laat dit zien. Gemiddeld is deze productie ruim 500 kilogram droge stof per hectare hoger dan in 2015 toen de grasproductie per ha gemiddeld nog 11,2 ton droge stof per hectare was. In 2014 was de grasproductie met 12 ton droge stof per hectare nog 300 kilogram drogestof per hectare hoger dan in 2016.

Figuur 2 laat zien dat in 2016 er 7 Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke een hogere grasopbrengst hadden dan in 2015. Opvallend was dat het biologische bedrijf (13) in 2016 zonder extra bemesting bijna 4 ton droge stof per hectare gras meer van het land wist te halen ten opzichte van 2015. Mogelijk dat de warme omstandigheden gunstig waren voor de ontwikkeling van het grasland met klaver. Op 9 Koeien & Kansen-bedrijven was de grasopbrengst lager dan in 2015. Op de meeste van deze bedrijven was de daling beperkt en ruim minder dan 1 ton droge stof per hectare. Alleen op bedrijf 1 was de daling met 1,7 ton droge stof gras iets groter dan op de andere bedrijven. Ondanks de daling is de grasopbrengst van bedrijf 1 met 17,6 ton droge stof per hectare nog steeds het hoogst van alle deelnemende bedrijven.

Figuur2-maisopbrengst

De hogere grasopbrengsten in 2016 op de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke zijn gerealiseerd met een gemiddelde toegediende hoeveelheid stikstof per ha grasland van 445 kilogram stikstof per hectare (niet alleen werkzaam, maar totale N-gift uit dierlijke mest en kunstmest). Dit bemestingsniveau is nagenoeg gelijk aan het niveau in 2014 en 2015.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.