Te weinig plantbeschikbare calcium in de bodem

Op veel percelen is een tekort aan plantbeschikbare calcium. Dat blijkt uit de bodemgemiddelden 2013 van BLGG AgroXpertus. Met name in de fruitteelt zijn flinke tekorten te zien, maar dit geldt ook voor gras- en maïsland.

Calcium komt volgens BLGG in steeds meer bodem- en gewasanalyses als tekort naar voren. Volgens Arjan Reijneveld, productmanager bij BLGG AgroXpertus, vallen vooral de enorme verschillen tussen percelen op. “We zien het op alle grondsoorten terug, op zowel duingrond, zand, jonge- en oude klei, rivierklei, dalgrond, venige gronden en löss. Bij vrij jonge klei zal een deel van de koolzure kalk afbreken en zo continue voor wat calciumaanvoer zorgen. Bij oudere gronden is dat anders. Daar is de koolzure kalk ‘inert’ geworden. Het breekt niet of nauwelijks meer af en levert dus niet of nauwelijks calcium.”

Tekorten erg groot

Bij de maïsteelt zijn de tekorten erg groot. Reijneveld: “Dat heeft naast de geringe aandacht in het verleden ook een specifieke reden. Op maïs wordt via dierlijke mest over het algemeen veel Kalium (K) aangevoerd. Kalium concurreert in de bodem met calcium en is om die reden minder beschikbaar.”

Calcium was lang een ‘vergeten element’. “Een bladbespuiting kan heel nuttig zijn, maar een bodem moet ook gerepareerd worden. Sommige gewassen, zoals kool, klaver, tomaat en appel gebruiken 80 kg calcium per hectare. Daar voldoet geen enkele bladbemesting aan. Graan verbruikt zo’n 5 kg calcium per hectare. Gewassen zoals maïs en uien verbruiken 20 tot 50 kg per hectare.”

Een optimale calciumgift is volgens BLGG vooral bij aanvang van de teelt belangrijk. Alleen de jonge wortelpunten die nog niet zijn verkurkt, kunnen het element opnemen. Bij gewassen die wat minder jonge wortels ontwikkelen, neemt de plant dus vrijwel alle calcium op aan het begin van de teelt voor de gehele teeltperiode. Eventuele tekorten zijn pas later te zien en zijn dan moeilijk te corrigeren. Tijdens het seizoen kan bij een aantal gewassen nog bladvoeding met calcium toegepast worden. Meststoffen met calcium zijn onder meer: kalk, gips, brandkalk, schuimaarde, bladmeststoffen, blendings, KAS en steeds meer specifieke Ca-meststoffen.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.