Nieuwe maisherbicide maakt opmars

Bayer Crop Science spreekt over goede praktijkresultaten met onkruidbestrijding in de mais met Laudis. Laudis werd voor het eerst toegelaten in 2010. Bayer volgde het herbicide dit jaar op een praktijkperceel in Sevenum. De onkruiddruk op het perceel was hoog. De bespuiting vond plaats op 24 mei. Bayer zag op 29 mei een schoon perceel. Nu de mais eraf is, blijkt het perceel nog schoon. Op het praktijkperceel was gespoten met 1,5 liter Laudis en 2 liter Akris per hectare.

“2010, 2011 en 2012 zijn goede jaren geweest om Laudis in de markt te zetten”, zo laat Jos Pauwels van Bayer weten. “In 2011 werd het bietenseizoen vaak gekenmerkt door schade van maisherbiciden in 2010, zoals Mikado, Callisto en Calaris. Door de droge winter van 2010 op 2011, waren de herbicidenstoffen, die deels overblijven in de bodem na een onkruidbestrijding, niet ver in gespoeld. Door de vorst in deze winter en het zeer droge voorjaar van 2011 was ook de microbiële afbraak zeer gering. We zagen daarom soms schade in bieten door gebruik van deze maisherbiciden in het voorgaande jaar. Laudis heeft geen nadelige gevolgen voor volggewassen in het bouwplan, zoals bieten, spinazie, sperziebonen en conservenerwten.”

Laudis is een maisherbicide. De werkzame stof is tembotrione met een gehalte van 44 gram per liter. Laudis is de opvolger van Bayer’s Mikado en past zo in het rijtje van de triketone maisherbiciden, waaronder Calaris, Clio en Callisto. “Laudis beschikt echter over een aantal belangrijke eigenschappen waarmee het zich duidelijk onderscheidt van de concurrenten”, zegt Jos Pauwels. regenvastheid is één van die eigenschappen. Bij een regenbui kort na de bespuiting zou Laudis dus nog een behoorlijk goede werking hebben vergeleken met de concurrenten. “We hebben dit kunnen demonstreren in proeven in 2012. Het merendeel van de onkruidbestrijding in de praktijk is tussen de buien door uitgevoerd. Er zijn ook tegenvallers gemeld op percelen waar geen Laudis werd gebruikt in de tankmix en waar kort na de bespuiting regen viel”.

Werking van Laudis

De onkruidbestrijding met Laudis dient bij voorkeur plaats te vinden tussen het twee en acht blad stadium van de mais. Volgens Pauwels is Laudis zelfs later te spuiten als de omstandigheden daarom vragen. Laudis wordt opgenomen door het blad en verspreid zich zo door de plant. Het herbicide bestrijd eenjarige grassen zoals hanenpoot en eenjarige breedbladige onkruiden zoals melganzevoet. Voor een complete werking wordt Laudis doorgaans gecombineerd met Gardo Gold of Akris.

Laudis bevat meerdere hulpstoffen. Daaronder een zogenoemde ‘safener’. Door die ‘safener’ kan een gezonde maisplant het middel versneld afbreken.

Gecombineerd gebruiken

Laudis bestrijdt geen zwaluwtong en zachte ooievaarsbek. Voor die onkruiden moet Laudis gecombineerd worden met een terbuthylazine-bevattend. Voor de bestrijding van haagwinde moet een specifiek middel worden toegevoegd en voor de opslag van Engels raaigras een nicosulfuron-bevattend middel, bijvoorbeeld Samson 4 SC. Vingergrassen en naaldaargrassen kan Laudis bestrijden in het stadium voor uitstoeling met een dosering van 2 tot2,25 liter per hectare. Normaliter is het advies van Bayer 1,5 liter Laudis per hectare. Bij vingergrassen en naaldaargrassen is dan het algemene advies om een verlaagde dosering Clio bij te mengen.

Gebruik van Laudis

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is gebruik van 75 procent driftreducerende doppen of luchtondersteuning verplicht.

Op de bovenstaande foto het praktijkperceel in Sevenum op 29 mei. Hieronder hetzelfde perceel vijf dagen eerder. De bespuiting vond plaats met een cembinatie van 1,5 liter Laudis en 2 liter Akris per hectare.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.