wbeerling

Meer analyses bij BLGG in Wageningen

Het Eurofins-concern voert sinds 1 juli alle analyses van Nederlandse en Belgische kuilen uit bij BLGG. Eurofins is een internationaal concern dat eigenaar is van laboratoria. BLGG behoort sinds kort tot Eurofins. Lees verder

Goed vanggewas voor betere maisteelt

Een vanggewas na mais is verplicht op zand- en lössgrond om stikstofuitspoeling te beperken. Maar een vanggewas draagt ook bij aan het behoud van bodemvruchtbaarheid en het op peil houden van de maisopbrengst. Een goed vanggewas is dus meteen een groenbemester. Lees verder

Keuze gewasbeschermingsmiddelen belangrijk bij teelt vanggewas onder mais

De gewasbescherming in mais moet wellicht worden aangepast als onder de mais gras is gezaaid als vanggewas. Hoe de gewasbescherming moet worden aangepast, ligt ook aan de grassoort die onder de mais is gezaaid. Lees verder

Veldproef mais aanleggen

In deze fotoreportage legt DLV Dier twee veldproeven aan. In de eerste proef worden spitten en ploegen met toediening van drijfmest in rijen volvelds-toediening vergeleken. Lees verder

34 loonwerkers injecteren drijfmest in de rij

Op www.beslisboomsnijmais.nl is een overzichtskaart te vinden met loonwerkers die drijfmest in de rij kunnen injecteren. Met behulp van gps wordt, vooraf aan het zaaien, de drijfmest in de zaairij geïnjecteerd. Lees verder

Zetmeel vaakst belangrijke parameter bij selectie maisras

De maiscoach-maisrassenwijzer adviseerde ruim 3.200 keer de maisrassen die passen bij de wensen van de maisteler. De maisteler kan met de maisrassenwijzer de meest geschikte rassen selecteren. Lees verder

Risico op mycotoxinen DON en ZEA in maiskuil verkleinen

Schimmelsporen die een gevaar vormen voor de gezondheid noemt men mycotoxinen. Gevreesd zijn ook DON en ZEA. Ze komen voort uit de Fusariumschimmel die zich ontwikkelt op de levende plant. De Fusariumschimmel is dus een veldschimmel. Schimmels die zich juist ontwikkelen op dood plantmateriaal zijn daarmee opslagschimmels. Lees verder

Promotievideo over maisteelt

Het Duitse maiscomité maakte een Engelstalige promotievideo over de teelt van mais. Mais dient niet enkel voor het voeden van vee en biogasinstallaties, maar vormt ook een belangrijk element in het landschap dat insecten en dieren helpt te overleven. Mais: een groene brug. Lees verder

Mais sterk gevoelig voor zinktekort

BLGG AgroXpertus schrijft dat ook mais gevoelig is voor zowel een ondermaat als overmaat aan het sporenelement zink. Een teveel aan zink in de bodem kan een slechte opbrengt tot gevolg hebben, hetzelfde geldt voor een tekort. De plantbeschikbare zink daalt volgens de informatie van BLGG AgroXpertus al jaren substantieel. Lees verder

Snijmaiskuilanalyses 2014: hoogste voederwaarde ooit

De meeste maiskuilen zijn geanalyseerd, laat BLGG AgroXpertus weten. De gemiddelde kuil heeft dit jaar 999 VEM en 338 gram zetmeel per kg drogestof. BLGG AgroXpertus geeft aan nog nooit hogere gemiddelden te hebben gemeten. Lees verder