Nieuwe berichten
 • 9 apr

  In een vier jaar durend onderzoek naar snijmais is het effect van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op de benutting van mest onderzocht en vergeleken met de standaard teeltmethode. De resultaten van het onderzoek zijn nu samengevat in een factsheet. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

 • 25 mrt

  Bespuiten met glyfosaat wordt vaak toegepast voor het ruimen van een winterhard vanggewas omdat dit goedkoop, snel en betrouwbaar is. Maar er zijn ook andere (niet-chemische) methoden om het vanggewas te ruimen. PPS Ruwvoer & Bodem maakte een factsheet. Lees verder

 • 24 mrt

  De afgelopen periode heeft volgens DLV Advies de mengteelt mais-stokslabonen regelmatig in de belangstelling gestaan. Het zorgt ervoor dat leveranciers van zaaizaden er veel vragen over krijgen. “Niet gek”, stelt Sytze Waltje, Projectaccountmanager bij DLV advies. Lees verder

 • 9 mrt

  Er zijn 11 nieuwe maisrassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2021. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken. Lees verder

 • 8 mrt

  Gebruikers van percelen op zand- en lössgronden moesten uiterlijk op 15 februari melden welke percelen zij in gebruik hebben. Daarbij moesten zij dit jaar ook doorgeven op welke percelen ze mais gaan telen. Lees verder

Dossier
Video