Welke bemesting is nodig bij 18 ton drogestof?

Voor een productie van 18 ton droge stof is het van belang dat de bodemvoorraad bekendis. Zo is er na gescheurd grasland een lagere bemesting nodig dan voor het tweede of derde jaar na mais. AgruniekRijnvallei zet een en ander op een rij.

Ook is het van belang dat bekend is wat er aan gehaltes in de drijfmest zit. Als het spoelwater van de robot in de put opgevangen wordt, kan er een verdunningseffect optreden. Zorg daarom dat er een mestmonster genomen wordt van een goed gemengde put.

Voor de productie van 18 ton droge stof is er 200 kg stikstof nodig, 80 kg P2O, 300 kg K2O en 45 kilo SO3. Als er 40 m3 rundveedrijfmest volgens forfaitaire normen gegeven wordt, is er nog een aanvullende gift nodig van 75 kg N, 80 kg Kali 60 en 12 kg SO3. Dit komt neer op een gift van 172 kg Maismaster Pro 35-0+B0+Zn en 135 kg Kali 60 breedwerpig na zaai.

Bemestingsadvies snijmais met derogatie1

Zonder derogatie kan er gekozen worden voor Maismaster met fosfaat.
Sterk afhankelijk van slagen vanggewas.
Rijenbemesting heeft met mineralen kunstmest een werking van 1,25.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.