Negende online MaïsScan van start

Maïs is een belangrijk onderdeel van het rantsoen van koeien en soms ook van varkens. Elk seizoen staat de boer weer voor de keus: hoeveel maïs moet ik gaan zaaien en wat is het beste maïsras voor mijn bedrijf?

Het online onderzoek ‘MaïsScan 2022’ van agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy geeft inzicht in hoe maïstelers denken over de maïsteelt en hoe men tot een keuze komt voor een bepaald maïsras en voor de teelt ervan.

Eigenschappen van mais

In de ‘MaïsScan’ worden vragen gesteld zoals: Wat zijn voor u de belangrijkste eigenschappen van een maïsras? Wat zijn de ervaringen met de maïsteelt van het afgelopen seizoen, bijvoorbeeld op het gebied van vroegrijpheid, voederwaarde en legering? Heeft men in het afgelopen seizoen problemen gehad met de maïs? Zo ja, welke? En natuurlijk: welke maïsrassen worden dit jaar het populairst? Gaat men het komend seizoen een vanggewas telen? Zo ja, gaat men tijdens of na de maïs het vanggewas telen. En voor welke vanggewassen kiest men dan?

Geelen meldt dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk maïstelers meedoen met de online MaïsScan om ook nauwkeurige en betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor de belangrijkste maïsrassen van het afgelopen seizoen qua opbrengsten (o.a. drogestofopbrengst en VEM-waarde) en eventuele problemen.

Op vrijdag 4 februari ontvangen een paar duizend maïstelers een link naar de online MaïsScan. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk maïstelers (wel of geen vee) meedoen, om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen over de maïsteelt in Nederland. Deelname aan en verwerking van dit onderzoek zijn geheel anoniem. Het invullen duurt ongeveer acht minuten. Maïstelers kunnen hier alvast deelnemen aan de online MaïsScan!

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.