Uitstel inzaaien vanggewas tot 31 oktober

Om te voorkomen dat een groot deel van de sector met onvoorziene, onevenredig zware consequenties te maken krijgt, heeft minister Schouten van LNV besloten de uiterste inzaaidatum voor een vanggewas na de teelt van snijmaïs op zand- en lössgrond voor dit jaar te verschuiven naar 31 oktober onder de voorwaarde dat het vanggewas binnen 3 etmalen na de maïsoogst wordt ingezaaid. Dat meldt de minister aan de Tweede Kamer.

Schouten heeft zowel de Technische Commissie Bodem als de Commissie Deskundigen Meststoffenwet om advies gevraagd over het verzoek van LTO en Cumela om uitstel te verlenen voor het inzaaien van een vanggewas. Beide commissies adviseerden de minister om het verzoek van de sectororganisaties niet in te willigen.

De Technische Commissie Bodem adviseerde géén uitstel te verlenen. Op natte zandgronden bedraagt de extra uitspoeling die 10 dagen uitstel geeft na 1 oktober circa 2,7 milligram nitraat per liter en op droge zandgronden is het negatieve effect nog groter. Tien dagen uitstel leidt daar in het bovenste grondwater tot een stijging van naar schatting circa 5,8 milligram nitraat per liter.

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet stelt dat bij het oogsten van niet afgerijpte maïs risico’s voor de diergezondheid kunnen ontstaan, maar dat deze goed te ondervangen zijn met het voeren van structuurrijk voer zoals stro en graskuil, en het gebruik van pensbuffers. Daarnaast bestaat de indruk dat één of twee weken eerder oogsten van de snijmaïs niet altijd onvoordelig hoeft te zijn voor de voederwaarde.

Schouten wijkt af van de adviezen omdat ze inziet dat het in de praktijk zeer lastig zal zijn voor ondernemers om tijdig hun maïs te oogsten als gevolg van de beschikbare capaciteit bij loonwerkbedrijven. Bovendien zou het niet tijdig kunnen voldoen aan de datum van 1 oktober grote gevolgen inhouden voor individuele ondernemers.

De overtreding valt onder het strafrecht. Ook is bij overtreding sprake van een doormelding met randvoorwaardekorting in het kader van het subsidies van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Verder voldoen ondernemers dan niet aan de derogatievoorwaarden, waardoor zij de derogatie verliezen en ook het opvolgende jaar uitgesloten worden van deelname aan derogatie. (Ministerie LNV / AgriHolland)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.