Meer stikstof op maisland bij toepassing rijenbemesting

Op maisland op zand- en lössgrond in de provincies Noord-Brabant en Limburg mag 25 kilo extra stikstof voor alle meststoffen gebruikt worden als rijenbemesting wordt toegepast. Dat meldt AgriHolland.

Op zandgronden in andere provincies wordt de stikstofgebruiksnorm met 10 kilo per hectare verhoogd. De verhoging van de norm bij rijenbemesting is een van de equivalente maatregelen die begin april zijn gepubliceerd. In de praktijk zal het vaak gaan om bemesten en zaaien met gps-gestuurde machines of machines waarbij in een werkgang wordt bemest en gezaaid.

De voorwaarden zijn:

  • De mais wordt gezaaid op maximaal 12 centimeter van de plekken waar met apparatuur meststoffen zijn aangewend;
  • Het gebruik van geschikte apparatuur moet worden aangetoond via een factuur met vermelding van type en kenmerk van de apparatuur, datum en tijdstip, perceel en het type en de hoeveelheid van de gebruikte mest. Deze gegevens worden door een VKL-gecertificeerde loonwerker al vastgelegd;
  • Wanneer de boer zelf eigenaar is van de apparatuur, moet hij ook het gebruik aantonen met de bovenstaande gegevens en een eigendomsbewijs van de gebruikte apparatuur. De gegevens moet bewaard blijven tot minimaal 5 jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar;
  • Het bedrijf moet medewerking verlenen aan de monitoring van de milieueffecten en een bijdrage betalen van 195 euro voor de kosten van monitoring.

Boeren moeten afwegen of de hogere kosten opwegen tegen de baten van de hogere norm en het effect van rijenbemesting. De stikstofgebruiksnorm voor mais op zand en löss komt in de provincies Noord-Brabant en Limburg uit op 137 kilo stikstof inclusief 25 kilo verhoging, op de overige zandgronden wordt dat 150 kilo stikstof voor mais op zandgrond, inclusief de 10 kilo verruiming. Aanmelden voor de ruimere stikstof- en fosfaatnormen voor gewassen met hoge opbrengsten en meer stikstof voor mais bij rijenbemesting kan op RVO.nl. De uiterste aanmeldingsdatum is 1 juni. (AgriHolland)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.