Een greep uit handleiding Praktijknetwerk Maistelen met GPS

Drijfmest als rijenbemesting is een opkomende trend in de maïsteelt. Het Praktijknetwerk ‘Maïs zaaien met GPS op zand’ heeft de ervaringen van het afgelopen jaar verzameld en op een rij gezet. Uw maiscoach heeft een aantal aspecten uit de handleiding op een rij gezet.

In de eerste werkgang wordt de mest in rijen aangewend. De mestplaatsing vindt plaats met GPS. In de tweede werkgang wordt, wederom met GPS, het maïszaadje precies op dejuiste plek erbij gelegd. Rijenbemesting is interessant omdat bij de gangbare manier van maïs telen de fosfaatbemesting van maïs in de knel komt door de lagere fosfaatgebruiksnormen. Bij het gebruik van drijfmest in de rij is fosfaat uit kunstmest niet meer nodig.

Maïs zaaien met GPS geeft een gelijkblijvende maïsopbrengst. Vanuit het praktijkonderzoek in samenwerking met DLV zijn demovelden aangelegd. Gebleken is dat bij vergelijkbare dierlijke mestgift een gelijkblijvende drogestof opbrengst wordt behaald, zonder rijenbemesting met fosfaat.

Maïs zaaien in twee werkgangen met drijfmesttoediening, met behulp van GPS, vraagt om een andere grondbewerking. Het resultaat is namelijk minder succesvol wanneer net geploegd land wordt bemest. Het land dient zo de winter in te gaan dat u in het voorjaar direct kunt starten met bemesten, zonder dat er een aanvullende grondbewerking nodig is. Hiervoor kan het nodig zijn nog voor de inzaai van de groenbemester een extra grondbewerking toe te passen, om zo de sporen te lossen en het perceel vlak te leggen. Hierdoor wordt ploegen in het voorjaar voorkomen en vindt geen bemesting plaats in de losse grond.
DLV Logo
Bron: http://www.dlvdier.nl/downloads

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.