Emissies mais spuiten in beeld

De manier waarop gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen is bekend. Dat geldt ook voor de maatregelen die je kunt nemen om die emissies van bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Althans, zo stelt WaterABC.

De komende tijd zal WaterABC de maatregelen borgen. De maatregelen vergen medewerking van maistelers en maisspuiters.

Overschrijding vaak in minder dan vijf procent van analyses

In vier gebieden, verdeeld over Nederland, is in meer dan 10 procent van de gevallen teveel restant van gewasbeschermingsmiddel gemeten. In de meeste gebieden is in minder dan vijf procent van de analyses een overschrijding van de norm gemeten. Provincie Zuid-Holland spant de algehele kroon met overschrijdende analyses. Die informatie haalt WaterABC uit de bestrijdingsmiddelenatlas van 2012.

Vijf teelten

WaterABC bracht voor vijf teelten de zogenoemde emissieroutes in kaart, de manier waarop de gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater bereiken. Onder die vijf teelten de maisteelt. De pilot maisteelt draaide in het oosten van provincie Brabant.

Emissie op het land en op het erf

WaterABC verdeelt de emissieroutes in twee delen. De emissie op het  land en de emissie vanaf het erf. Zowel op het land als op het erf is afspoeling de belangrijkste emissieroute van het gewasbeschermingsmiddel naar het oppervlaktewater. Andere belangrijke oorzaken zijn drift en uitspoeling

Maatregelen bekend

WaterABC is van mening dat de maatregelen tegen afspoeling op het erf en op het land bekend zijn. Afspoeling is het direct vervloeien van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater of riool. Op het land komt dat door dicht langs perceelsranden rijden en een slecht waterbergend vermogen van de bodem. Op het erf door het buiten stallen van de spuit, het vullen van de spuit en het reinigen van de spuit en fusten.

Spuit onder dak zetten

Om afspoeling op het erf tegen te gaan moeten bedrijven die mais spuiten de machine binnen stallen een kunnen ze een spuitplaats gebruiken die geen overstort naar het oppervlaktewater of riool heeft. Bovendien kan een zuiveringssysteem ingezet worden om de restanten af te voeren.

Meer aandacht voor grondbewerking

Op het land betekent het goed omgaan met gevoelige plekken. De veelheid aan sloten en grondsoort wegen mee in de beoordeling van emissiescore. Meer aandacht voor grondbewerking en groenbemesters moeten bijdragen aan lagere emissies. Een hoger gehalte aan organische stof zou zorgen voor een hoger waterbergend vermogen. Ook groenstroken kunnen helpen die emissie te verlagen.  Driftarme spuittechnieken zijn uiteraard ook aan de orde.

Effectieve maatregelen bij  mais spuiten

Met meer aandacht voor grondbewerking en groenbemesters en eventuele groenstroken, hebben de, wat WaterABC noemt: effectieve maatregelen, niet alleen invloed op de zelfspuitende maistelers en spuitende loonwerkers, maar mogelijk op alle maistelers.

WaterABC

WaterABC is een samenwerking tussen onder andere LTO Nederland, DLV Plant en het Ministerie van EL&I. Het zet zich het komende halfjaar in om de ‘effectieve maatregelen’ middels certificering, activiteiten en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, het nemen van de maatregelen te verplichten.

WaterABC stelt zich tot doel de overschrijdingen van restanten van gewasbeschermingsmiddelen in 2015 tot de norm te beperken. ABC staat voor aanpak, borging en cerificering.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.