Commissie voor haalbaarheid vanggewas op zand- en lössgrond

In het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn  is de verplichting opgenomen om uiterlijk op 1 oktober een vanggewas in te zaaien na de teelt van maïs. Daarbij wordt er gewerkt met een commissie die jaarlijks advies gaat uitbrengen over de haalbaarheid van deze verplichting op zand- en lössgrond, rekening houdend met de weersomstandigheden. Dat meldt minister Adema van LNV aan de Tweede Kamer.

Adema zal jaarlijks in de eerste helft van september een expertmeeting organiseren met een representatieve afvaardiging van overheid, wetenschappers en de landbouwsector. Zij zullen gevraagd worden een advies te geven over de haalbaarheid van 1 oktober als inzaaidatum voor een vanggewas na maïs, gezien de weerssituatie. Op basis van de adviezen zal de minister een besluit nemen.

In 2023 zal voorafgaand aan de expertmeeting nog een wetenschappelijk advies worden ingewonnen bij de Technische Commissie Bodem, omdat dit een wettelijke verplichting is voortvloeiend uit de Wet bodembescherming. Omdat de Wet bodembescherming met de komst van de Omgevingswet vervalt, bekijkt Adema nog, of in de toekomst ook telkens een wetenschappelijk advies ingewonnen moet worden voorafgaand aan de expertbijeenkomst. (AgriHolland)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.