Lijst met vanggewassen voor 2023

In het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is onder andere de maatregel opgenomen dat op al het areaal bouwland op zand- en lössgronden een korting op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar gaat gelden als een vanggewas later dan 1 oktober wordt ingezaaid. Deze korting geldt niet bij toepassing van een winterteelt. Minister Adema van LNV heeft de definitieve lijst van gewassen voor vanggewassen en winterteelten vastgesteld. Dat meldt hij aan de Tweede Kamer.

In het najaar van 2022 zijn al ontwerplijsten met vanggewassen en winterteelten opgesteld. Deze lijsten waren tot stand gekomen op basis van twee adviezen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet.  In het najaar van 2022 heeft daar vervolgens een internetconsultatie over plaatsgevonden. De reacties die daarbij zijn ingediend hebben tot enkele wijzigingen van de ontwerplijsten geleid.

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet heeft de minister ook geadviseerd over de hoogte de korting op de stikstofgebruiksnorm voor het volgende kalenderjaar. Voor de maximale stikstofopname van een vanggewas dat uiterlijk op 1 oktober is ingezaaid wordt uitgegaan 40 van kilo stikstof per hectare. De commissie adviseert een korting op de stikstofgebruiksnorm van 20 kilo per hectare te hanteren wanneer een vanggewas na 1 oktober wordt ingezaaid.

Adema kiest er voor om de korting stapsgewijs te laten opbouwen richting 1 november. Hoe later het vanggewas wordt ingezaaid, hoe hoger de korting:

  • Inzaai vanggewas tussen 2 oktober en 14 oktober: 5 kilo stikstof per hectare;
  • Inzaai vanggewas tussen 15 oktober en 31 oktober: 10 kilo stikstof per hectare;
  • Inzaai vanggewas vanaf 1 november: 20 kilo stikstof per hectare;

De ‘Gewaslijst met voorgenomen vanggewassen‘ en de ‘Gewaslijst met voorgenomen winterteelten‘ zijn te vinden op de website van het ministerie van LNV.

Bron: Ministerie LNV / AgriHolland

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.