Meeste maistelers kiezen voor vanggewas na maïsoogst

De helft van de maïstelers aan de nog lopende online MaïsScan gaat direct een vanggewas na de maïsoogst zaaien. Italiaans Raaigras is veruit het meest genoemde vanggewas met een percentage van ongeveer 36 procent, bij de melkveehouders is dit percentage bijna 50 procent.

Winterrogge wordt ook nog relatief vaak genoemd door de maïstelers (13 procent). De nummers drie en vier zijn Engels Raaigras (8 procent) en Snelle Lente Rogge (7 procent). Op dit moment hebben al bijna 400 maïstelers deelgenomen aan de MaïsScan van agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy.

Bijna 40 procent van de maïstelers zou graag meer inzicht willen krijgen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarnaast is er ook behoefte aan meer informatie over de teelt van vanggewassen/tussengewassen/groenbemesters, resultaten van maïsrassenproeven en de optimalisatie van voedergewassen.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.