Zonder ploegen even veel opbrengst

Maïsteelt op veengrond zonder te ploegen levert bijna gelijke opbrengsten en voederwaarden op als gangbare maïsteelt op veengrond. Dat meldt Veldpost.nl.

Het Bestjoerlik Oerlis Feangreidefisy (BOF) wil daarom maïsteelt op veen zonder ploegen grootschaliger gaan stimuleren. Het BOF bestaat onder andere uit provincie Friesland, de Friese Milieu Federatie en zeven Friese landbouworganisaties.

In 2017 en 2018 werden door Wageningen University & Research en onderzoeksinstituut Aequator veldproeven uitgevoerd met maïsteelt zonder ploegen op puur veen in het Friese veenweidegebied. Het onderzoek werd gedaan kader van de Feangreidefisy, welke onder andere is opgesteld door provincie Friesland. Met de visie wil de provincie veenoxidatie en bodemdaling in het veenweidegebied vertragen.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.