Minder mais in Zuid-Nederland?

De politieke druk om de maisteelt op zand en löss in Zuid-Nederland terug te dringen, neemt toe. Dat meldt Nieuwe Oogst. Minister Schouten (LNV) onderzoekt de mogelijkheden om maatregelen af te dwingen.

De zorg gaat met name over het feit dat mais een uitspoelingsgevoelig gewas is. Onzeker is of de vanaf 2021 verplichte rijenbemesting de doelen van de Nitraatrichtlijn op het zuidelijke zand en löss in zicht brengt. Partij voor de Dieren en SP dienden donderdag een motie in die vraagt de rijenbemesting zoveel mogelijk te beperken door in te zetten op andere teelten. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vroeg Schouten uit te zoeken of het juridisch mogelijk is zonder schadevergoeding in te grijpen in het teeltplan. Ze zal dat doen.

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn staat dat dwingende maatregelen worden genomen als maatwerk van onderop onvoldoende oplevert. Schouten vindt het daarvoor nu nog te vroeg. ‘Begin 2019 kijken we hoe we ervoor staan om halverwege 2019 dwingende maatregelen te kunnen nemen als het onvoldoende oplevert.’

LTO wijst dwang af. Portefeuillehouder Bodem- en waterkwaliteit Claude van Dongen vindt het beter om andere teelten te stimuleren. Het areaal mais in Zuid-Nederland liep al terug van 76.216 hectare in 2015 naar 68.416 hectare afgelopen jaar. (Nieuwe Oogst)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.