Satellietdata bij controles telen vanggewas na maisteelt

Maistelers moeten direct aansluitend aan de maisoogst een vanggewas telen. De NVWA controleert dit en maakt daarbij nu ook gebruik van satellietdata. Waarom vanggewas? En wat verandert er voor maistelers bij een controle?

Als u mais heeft geteeld op zandgrond of lössgrond moet u een vanggewas telen. Vanggewassen zoals gras of wintertarwe nemen de stikstof van mest op. Stikstof komt daardoor niet in het grondwater terecht. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u welke vanggewassen zijn toegestaan.

Welke voordelen heeft een geslaagde teelt van vanggewas voor u?

Een geslaagde teelt van vanggewas heeft de volgende voordelen:

  • Het organische stofgehalte van de grond gaat omhoog. Dit is voor de teelt van snijmais van belang vanwege de negatieve organische stofbalans. Organische stof wordt in de grond omgezet in humus. Vooral de wortels van het vanggewas leveren een bijdrage aan de hoeveelheid organische stof.
  • De bodem wordt vruchtbaarder. Organische stof zorgt voor een betere binding van mineralen en water en draagt daarmee bij aan een vruchtbare bodem en betere waterberging.
  • De bodemstructuur verbetert en de bodemerosie door wind en regen vermindert.
  • Betere opbrengst van volggewassen.

Hoe controleert de NVWA of u vanggewas heeft geteeld?

De NVWA controleert of u vlak na de maisoogst een vanggewas heeft ingezaaid. In ons toezicht kijken we vooral waar de risico’s het grootst zijn. Daarbij baseren we ons op kennis. In dit geval is dat cijfermateriaal op basis van satellietbeelden. Dit cijfermateriaal geeft de NVWA een indicatie of er per maisperceel geoogst is en of er een vanggewas opkomt.

Wat gebeurt er als u geen vanggewas teelt vlak na de maisoogst?

Als u geen vanggewas teelt direct aansluitend aan de maisoogst, dan bent u in overtreding. Het aanvragen van uitstel is niet mogelijk. U kunt dan een boete krijgen. U wordt mogelijk ook gekort op de uitbetaling van betalingsrechten. Bovendien kunnen uw derogatierechten vervallen. Heeft u geen betalingsrechten of ontvangt u geen derogatie? Ook dan geldt deze informatie voor u.

Zijn personen zichtbaar op de satellietbeelden?

Personen zijn niet zichtbaar op de satellietbeelden. Het cijfermateriaal dat de NVWA ontvangt, geeft inzicht in de volgende gegevens:

  • oogstdatum (inzaaicontrole)
  • komt er een vanggewas op of niet (vanggewascontrole)
  • perceelnummer
  • BRS-nummer (BedrijfsRegistratieNummer)

Wat verandert er voor u bij controles van de NVWA?

Voor u verandert er niets. Het is wel zo dat wij via de satellietdata veel gerichter kunnen controleren. Als we bij u op het bedrijf langskomen, dan weten we dat u kort tevoren mais heeft geoogst. Of we hebben van tevoren al gezien dat er geen vanggewas opkomt.

Waar staat dit in de wet?

U vindt de wettelijke regeling over vanggewas in artikel 8a van het Besluit Gebruik Meststoffen. In bijlage C van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen vindt u de gewassen die op zandgronden en lössgronden direct aansluitend na de teelt van mais worden geteeld. Onlangs heeft de NWVA honderden maistelers al geïnformeerd via een brief. Deze brief vindt u in de bijlage van dit bericht.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.