Onderzoek naar gezonde bodem

De provincies Groningen, Drenthe en Friesland laten een onderzoek doen naar een gezonde bodem voor landbouw. Met de kennis die tijdens het onderzoek wordt opgedaan kunnen landbouwers in de toekomst ziekten en plagen makkelijker vooraf voorkomen, in plaats van ze achteraf te moeten bestrijden met chemische middelen. Er is op dit moment nog niet veel kennis voorhanden, over wat precies een gezonde bodem is.

Een gezonde bodem kan zich beter aanpassen aan de effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien. Ook stoot een gezonde bodem minder broeikasgassen uit en draagt deze bij aan een betere kwaliteit van het grondwater. Voor boeren betekent een gezonde bodem kostenbesparing, omdat zij minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben, en hun opbrengst op de langere termijn op peil blijft of zelfs verhoogd kan worden.

In het project, uitgevoerd door Bioclear Earth, wordt samen met landbouwers en deskundigen bekeken hoe kennis over bodemgezondheid benut en vergroot kan worden en waar zij in hun praktijk behoefte aan hebben. Om inzicht te krijgen in het bodemleven worden de percelen van de landbouwers die aan het project deelnemen geanalyseerd.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.