Mais in België en Frankrijk weinig aangetast door mycotoxines

Synagra voert jaarlijks, in samenwerking met Bemefa, aan de hand van de analyseresultaten zo kort mogelijk na de oogst een specifieke monitoring uit op maïs. Met 71 analyseresultaten kan een ruwe benadering gegeven worden van het mogelijke contaminatieniveau door mycotoxines nieuwe oogst maïs van voornamelijk Belgische en Franse origine. Van aantastingen door mycotoxines blijkt weinig sprake. Dat meldt AgriHolland.

De relatief ongunstige weersomstandigheden tijdens de zaai en opkomst van de maïs hebben ongeveer een halvering van de productie van korrelmaïs veroorzaakt. Door de mindere opkomst en groei werd ook nogal wat korrelmaïs als snijmaïs geoogst. Met een totaal van 71 analyses tegenover 85 verleden jaar, waarvan 30 Belgische en 31 Franse, kunnen is voor beide landen een relatief betrouwbaar beeld van het verwachte contaminatieniveau van mycotoxines te geven. De analyses van andere origines zijn in aantal te beperkt om representatief te zijn.

De gunstige weersomstandigheden deze zomer tijdens de bloei en bij de afrijping hebben voor een geringe contaminatie van fusarium en mycotoxines gezorgd. Terwijl verleden jaar 25% van de waarden van DON boven de 1000 ppb lagen, is dit aandeel dit jaar gedaald tot slechts 4%. Enkel 3 waarden van Belgische maïs met respectievelijk 2100, 1440 en 1081 ppb liggen hoger dan 1000 ppb, terwijl 83% van de resultaten onder de detectielimiet van 300 ppb ligt. De hoogst gemeten waarden liggen beduidend lager dan vorig jaar. Voor ZEA hetzelfde beeld. Alle resultaten van ZEA liggen onder de 250 ppb, terwijl verleden jaar zich 95% van de analyses onder de waarde van 350 ppb bevonden. De maximale waarde vertoont ook een halvering tegenover vorig jaar.

Voor de overige mycotoxines, aflatoxine B1, T2 en HT2 zijn er geen problemen, terwijl voor de som van fumonisine B1 en B2 slechts één analyse van Franse maïs er boven uit steekt met 3569 ppb, nog ruim onder de richtwaarde. In tegenstelling tot de strogranen kan voor de verschillende mycotoxines over een geringe aantasting van de maïsoogst 2016 worden gesproken en een lager niveau dan verleden jaar. Er zijn geen overschrijdingen, noch van de indicatieve richtwaarden van de Aanbeveling 576/2006 noch van de voedselnorm Ver. EG 1881/2006 te noteren, met algemeen lagere waardes en pieken in vergelijking met vorig jaar.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.