Veel maisland heeft te lage pH

Veel maïsland heeft een te lage pH. Dat blijkt uit de analyseresultaten van Eurofins Agro. Het gaat met name om percelen in Gelderland, Overijssel en Drenthe, maar ook in andere provincies komt het veel voor. Dat meldt AgriHolland.

De optimale pH voor mais op zand ligt minimaal op 5,5. Een te lage pH op mais kost al snel 10-20% opbrengst. Vorig jaar toonde Eurofins Agro al aan dat één op de drie percelen maïsland een pH onder de 5 heeft. Bekalken is een eenvoudige maatregel om de pH te verhogen.

pH zakt sneller op maisland

In Overijssel, Drenthe en Groningen hebben in veel postcodegebieden meer dan 25 procent van de percelen een te lage pH. Ook in grote delen van Friesland, Groningen, Utrecht en Noord-Brabant is dit het geval. De pH op maïsland zakt meestal veel sneller dan op grasland. Om de pH op zandgrond goed op peil te houden moet er regelmatig bekalkt worden. Maïsland op zandgrond heeft bijna jaarlijks een onderhoudsbekalking van 1 à 1,5 ton nodig om de pH op peil te houden.

Bekalken zorgt voor een hogere capaciteit van het klei-humus-complex. Dit is de belangrijkste indicator voor bodemvruchtbaarheid. Met bekalken wordt de bindingscapaciteit van de bodem om nutriënten vast te houden vergroot. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat bekalking ook een positieve bijdrage levert aan bodemmineralisatie. Er komt meer minerale bodemstikstof vrij, want door een betere bodemstructuur is er meer zuurstof in de bodem en dus meer activiteit van het bodemleven.

Bekalken

Bekalken kan zowel in het voorjaar als in het najaar. Bij bekalken in het najaar is het effect het grootst op het eerstvolgende groeiseizoen. De kalk dient goed door de bouwvoor gewerkt te worden en kan in het najaar goed gecombineerd worden met de inzaai van een groenbemester. In het voorjaar kan de bekalking het beste plaatsvinden voorafgaand aan het inwerken van de groenbemester. (AgriHolland)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.