Italiaans raaigras onder mais

De Koeien & kansen deelnemer Jan Kuks heeft het afgelopen jaar voor het eerst Italiaans raaigras gezaaid onder de maïs. Zijn eerste ervaringen zijn positief. Het gewas heeft zich na de maïsoogst goed ontwikkeld. Het perceel was snel groen doordat het gewas snel veel bladmassa ontwikkelde. Het doel van de inzaai van gras was meer stikstof binden en het verhogen van de organische stof gehalte in de bodem. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij.

Deze zomer koos de familie Kuks in Nutter bewust om Italiaans raaigras in te zaaien in de maïs als proef. De afgelopen 25 jaar hebben deze ondernemers na de maïsoogst snijrogge gezaaid. De maïspercelen, waarop continuteelt plaatsvindt, zijn veelal gelegen op hoge esgronden. Op een perceel van drie hectare hebben zij begin juni 2015 Italiaans raaigras door de mais laten zaaien. De mais was toen ongeveer 80 centimeter hoog. Op dat moment onttrekt de maisplant geen of nog maar een beperkte hoeveelheid stikstof uit de bodem. Door dan het graszaad in te zaaien, heeft het Italiaans raaigras geen concurrentie met de maïsplant ten aanzien van de opname van stikstof. Dit leidt tot minder stikstofverliezen. ’De loonwerker hier uit de buurt heeft met een omgebouwde schoffelmachine het zaaizaad tussen de rijen maïs gezaaid. Hiervoor is 20 kilogram zaaizaad per hectare gebruikt. De kosten bedroegen € 68 per hectare’, legt Jan Kuks junior uit. De kopakkers hebben ze bewust niet ingezaaid, zodat zij de bodem nog kunnen bewerken bij eventuele ontstane rijschade tijdens het oogsten. Dit was het afgelopen jaar niet aan de orde.

Late oogst

In de tweede helft van oktober is de maïs geoogst. ‘Het was vrij laat dit seizoen’, merkt Kuks op. Het gras kwam er sprietelig geel onder uit. In een paar weken tijd trok het snel bij. ‘’Het weer was natuurlijk goed deze winter; het was vrij lang zacht en groeizaam’’, meent de ondernemer. De andere maispercelen heeft hij met de kunstmeststrooier snijrogge gezaaid. Hiervoor gebruikte hij t 100 – 125 kilogram zaad per hectare.

In het vroege voorjaar was het verschil tussen de percelen goed te zien. Aangezien de snijrogge dit jaar vrij laat de grond in was gegaan, was het gewas matig ontwikkeld. ‘In het vroege voorjaar was het perceel met het Italiaans raaigras optisch gezien mooi groen en dicht met veel bladmassa ten opzichte van de percelen met snijrogge’, zegt hij.

Graszoden

De tijd begint te dringen voor eind april wil de ondernemer de mais de grond in hebben. ‘Een eerste snede maaien zit er dan ook niet in’, merkt Kuks op. Dat was ook niet de insteek. ‘De belangrijkste reden om te kiezen voor het onderzaaien van gras was voor ons om optimale stikstofbinding te laten plaatsvinden. Deze gebonden stikstof komt in het voorjaar eerder vrij en heeft dus een gunstig effect op de gewasgroei voor het komende seizoen’, legt hij verder uit.

Nu moeten ze kiezen of het perceel met de bouwlandbemester doortrekken, zoals zij ook doen met de percelen waar snijrogge staat, of het gewas doodspuiten. Dit hangt volgens Kuks af van hoelang de massa is. Het is wel een vereiste dat het gewas zo volledig mogelijk ondergeploegd kan worden. Deze massa levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem. (Verantwoorde Veehouderij)

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.