BLGG AgroXpertus: krijgt uw mais voldoende P?

Mais ZwolleOp bedrijven die gebruik maken van de derogatieregeling mag sinds afgelopen jaar geen kunstmest meer worden gebruikt voor de fosfaat(start)gift. Het is daarom, zo meldt BLGG AgroXpertus, erg belangrijk om te weten of de fosfaatonttrekking van het maïsgewas met de drijfmestgift gedekt wordt. Een paar tips van BLGG.

Om te beoordelen of uw maïs -afgezet tegen de onttrekking- voldoende fosfaat krijgt door middel van drijfmest moet u het volgende weten:

  • Wat is uw gemiddelde maïsopbrengst?
  • Hoeveel fosfaat (P) zit er in de drijfmest

Evenwichtsbemesting

Mais onttrekt gemiddeld 4,6 kg P2O5 per ton opbrengst aan droge stof. Wanneer u uw gemiddelde opbrengst weet, en uw gehalte in de drijfmest, kunt u eenvoudig de benodigde drijfmestgift berekenen die voor een evenwichtsbemesting noodzakelijk is. In de onderstaande tabel vindt u een voorbeeld hiervoor met gemiddelde gehaltes en lage gehaltes (geldt voor de meeste bedrijven met groot BEX-voordeel voor fosfaat).

Overbemesting heeft geen zin

Het is belangrijk uw gemiddelde opbrengsten te kennen.  De maisopbrengsten worden namelijk veelal door de bodemvruchtbaarheid van de percelen bepaald. Daarom is het ook van belang om deze op peil te houden en de onttrekking aan te vullen.

Mestruimte optimaal benutten

Maar als uw percelen doorgaans slechts 15 ton droge stof produceren, heeft het geen zin om voor 20 ton te bemesten. Dan benut u uw beperkte meststoffenruimte niet optimaal. Uw gemiddelde opbrengsten kunt u vanuit uw KringloopWijzer berekenen, of terugrekenen vanuit de partijopmetingen van de BEX. Kijk dan naar de cijfers van meerdere jaren.  Over het algemeen zijn de opbrengsten op fosfaatrijke percelen hoger dan op fosfaatarme percelen.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.