Resultaten Praktijknetwerk ‘Maistelen met gps op zand’

Bij rijenbemesting is het van belang dat de grond in het voorjaar voldoende draagkracht heeft om te bemesten. Ook zorgt deze methode van bemesten ervoor dat de fosfaat kunstmestgift achterwege gelaten kan worden en dat de stikstof beter benut wordt. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij.

Verantwoorde Veehouderij meldt dat bij lagere bemestingsniveaus het effect van drijfmest in de rij uiteindelijk het grootst is. Het netwerk heeft samen met DLV Rundvee de afgelopen jaren de ervaringen van de toepassing gevolgd. Ze hebben gezamenlijk met loonwerkers diverse demovelden aangelegd. Door verdere verlaging van de aanwendingsnormen zoeken maistelers naar wegen om de opbrengst op peil te houden.

Perceel moet vlak zijn

Bij de teelt met rijenbemesting in het voorjaar moet in het najaar al gekeken worden of de grond geschikt is. Het perceel dient in het najaar vlak te zijn, zonder sporen. Als dat niet het geval is, moet een grondbewerking uitgevoerd worden, bijvoorbeeld lostrekken, waarna een groenbemester ingezaaid kan worden. Als bewerking niet mogelijk is in het najaar, dan moet alsnog geploegd worden in het voorjaar, waarbij gelijk de groenbemester wordt ondergeploegd. Als de grond vlak is en zonder sporen de winter is ingegaan, en er niet geploegd gaat worden in het voorjaar moet de groenbemester op tijd worden doodgespoten en ingewerkt worden met een schijveneg, volveldschoffel of triltand met ganzevoet. De ervaring is dat bij niet kerende grondbewerking het land vrij van onkruiden moet zijn. Niet kerende grondbewerking bespaart in kosten en is goed voor organische stof en meer bodemvocht.

Door toepassing van drijfmest in de rij is door een betere werking minder of geen kunstmest meer nodig in de rij. Door de mestwetgeving is op derogatiebedrijven geen toepassing meer mogelijk met kunstmestfosfaat. In de praktijk is het mogelijk door menging van meerdere mestsoorten of mestscheiding de bemesting volledig uit te voeren met dierlijke mest. Dit is zeker belangrijk voor melkveebedrijven die over voldoende eigen mest beschikken.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.