Minder maiskopbrand in seizoen 2014

MaiskopbrandMaiskopbrand heeft dit jaar weinig maïsplanten aangetast. Dat constateert Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in Boerderij Vandaag. Twee jaar terug leek het erop dat Nederland er een nieuwe hardnekkige schimmelziekte bij had. Maar afgelopen seizoen zijn er bij PPO geen meldingen binnen van telers.

Jos Groten van PPO zegt dat het uitblijven van meldingen bemoedigend is, maar dat het wel mogelijk is dat de aantastingen door maiskopbrand volgend seizoen wel weer extreem kunnen zijn.

Sphacelotheca reiliana

Maïskopbrand wordt veroorzaakt door de schimmel Sphacelotheca reiliana. De ziekte komt in Europa vrij algemeen voor, dat meldt het Handboek Snijmais. In Nederland is deze ziekte in 2012 voor het eerst officieel vastgesteld. Achteraf blijken een aantal telers de maïskopbrand ook in 2011 al gesignaleerd te hebben, maar hebben dit toen aangezien voor builenbrand.

De schimmel zelf komt sterk overeen met de schimmel Ustilago maydis, dat de builenbrand veroorzaakt. De ziekteverschijnselen zijn echter anders. Beide schimmels blijven in de grond over. Maiskopbrand tast de maïs al in het kiemplantstadium aan via de wortel, dit maakt de mogelijke schade veel groter dan bij builenbrand. Pleksgewijs kan tot 100 procent aantasting optreden. In 2012 lag het aantastingpercentage op perceelsniveau meestal tussen 10 en 30 procent. De kans op een zware aantasting is groter als de beginontwikkeling van de maïs tot het 4 á 5 bladstadium slecht is als gevolg van stress (koude, verzadigde gronden, nachtvorsten, etc.). In 2013 is er opnieuw maiskopbrand opgetreden. Aantastingpercentages lagen dit jaar op maximaal 10 procent. Mogelijk dat het droge voorjaar remmend heeft gewerkt op de aantasting door de schimmel.

Dit bericht delen:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.